Systemy Flortech – bezpieczeństwo budynków

system sygnalizacji pozaru
system oddymiania
Bezpieczeństwo budynków
system sygnalizacji włamania i napadu SSWiN
monitoring sygnałów pożarowych do straży pożarnej
monitoring CCTV
sprzet ppoz
LAN
system oddymiania
system kontroli dostepu KD
DSO
Image is not available
Image is not available
Image is not available
System Sygnalizacji Pożaru
System Sygnalizacji Pożaru
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

Podstawową funkcją SSP jest wykrywanie pożaru we wczesnym stadium jego rozwoju oraz sygnalizacja wykrytego zagrożenia. System sygnalizacji wykonuje także funkcje sterownicze i monitorujące. Wykonywane są one przez odpowiednie moduły funkcyjne. Działanie systemu sygnalizacji pożaru minimalizuje straty materialne i ludzkie spowodowane najpoważniejszym zagrożeniem jakim jest pożar.

Podstawową funkcją SSP jest wykrywanie pożaru we wczesnym stadium jego rozwoju oraz sygnalizacja wykrytego zagrożenia. System sygnalizacji wykonuje także funkcje sterownicze i monitorujące. Wykonywane są one przez odpowiednie moduły funkcyjne. Działanie systemu sygnalizacji pożaru minimalizuje straty materialne i ludzkie spowodowane najpoważniejszym zagrożeniem jakim jest pożar.

Image is not available
Image is not available

System Sygnalizacji Pożaru (SSP,SAP)

Podstawową funkcją SSP jest wykrywanie pożaru we wczesnym stadium jego rozwoju oraz sygnalizacja wykrytego zagrożenia. System sygnalizacji wykonuje także funkcje sterownicze i monitorujące. Wykonywane są one przez odpowiednie moduły funkcyjne. Działanie systemu sygnalizacji pożaru minimalizuje straty materialne i ludzkie spowodowane najpoważniejszym zagrożeniem jakim jest pożar.

Image is not available

System oddymiania grawitacyjnego jest najczęściej stosowany na klatkach schodowych, halach magazynowych, produkcyjnych i handlowych. Pozwala na odprowadzenie niebezpiecznych gazów i gorącego powietrza z budynku. Zmniejsza straty w ludziach i mieniu, pozwala na sprawniejszą ewakuację i akcję gaśniczą. System oddymiana poprzez centralę oddymiania steruje klapami oddymiającymi.

System oddymiania grawitacyjnego jest najczęściej stosowany na klatkach schodowych, halach magazynowych, produkcyjnych i handlowych. Pozwala na odprowadzenie niebezpiecznych gazów i gorącego powietrza z budynku. Zmniejsza straty w ludziach i mieniu, pozwala na sprawniejszą ewakuację i akcję gaśniczą. System oddymiana poprzez centralę oddymiania steruje klapami oddymiającymi.

System Oddymiania
Image is not available

System Oddymiania

Image is not available
Image is not available

Podstawową funkcją systemu monitoringu CCTV jest wizyjna obserwacja, wykrywanie i identyfikacja niepożądanych zdarzeń i osób. Nowoczesne funkcje systemu umożliwiają detekcję ruchu zaawansowaną analitykę obrazu (np. rozpoznawanie tablic rejestracyjnych), automatyczne powiadamianie oraz zdalną transmisję obrazu (poprzez przeglądarkę internetową lub smartfon).

System Monitoringu
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

Podstawową funkcją systemu monitoringu CCTV jest wizyjna obserwacja, wykrywanie i identyfikacja niepożądanych zdarzeń i osób. Nowoczesne funkcje systemu umożliwiają detekcję ruchu zaawansowaną analitykę obrazu (np. rozpoznawanie tablic rejestracyjnych), automatyczne powiadamianie oraz zdalną transmisję obrazu (poprzez przeglądarkę internetową lub smartfon).

System Monitoringu CCTV

SSWiN

Bardzo popularny typ systemu zabezpieczający przed włamaniem i napadem, oprócz funkcji alarmowej może spełniać funkcje sterownicze i podstawowe funkcje zarządzania budynkiem. Stanowi podstawowy element systemu bezpieczeństwa obiektu

System Sygnalizacji
Włamania i Napadu SSWiN
SSWIN
SSWiN
Image is not available
Image is not available
System Sygnalizacji
Włamania i Napadu SSWiN
Image is not available
Image is not available

System Sygnalizacji
Włamania i Napadu SSWiN

Bardzo popularny typ systemu zabezpieczający przed włamaniem i napadem, oprócz funkcji alarmowej może spełniać funkcje sterownicze i podstawowe funkcje zarządzania budynkiem. Stanowi podstawowy element systemu bezpieczeństwa obiektu

Image is not available
Image is not available

Dźwiękowy System Ostrzegawczy DSO pozwala na alarmowanie pożarowe (jest zintegrowany z systemem sygnalizacji pożaru) a także na nadawanie komunikatów głosowych, reklamowych lub służyć do odtwarzania muzyki na obiektach o znacznej powierzchni. System ten wspomaga ewakuację aby zmniejszyć straty w ludziach w przypadku pożaru, katastrofy lub innego zagrożenia.

Dżwiękowy System
Ostrzegawczy (DSO)
DSO
Image is not available
Image is not available

Dżwiękowy System
Ostrzegawczy (DSO)

Dźwiękowy System Ostrzegawczy DSO pozwala na alarmowanie pożarowe (jest zintegrowany z systemem sygnalizacji pożaru) a także na nadawanie komunikatów głosowych, reklamowych lub służyć do odtwarzania muzyki na obiektach o znacznej powierzchni. System ten wspomaga ewakuację aby zmniejszyć straty w ludziach w przypadku pożaru, katastrofy lub innego zagrożenia.

Image is not available
Image is not available

System ten umożliwia identyfikację i uzyskanie dostępu do danego obszaru przez określone osoby. Jednocześnie uniemożliwia przejście osobom niepowołanym. Dostęp zostaje udzielony na podstawie klucza, który może przybrać formę breloka, karty magnetycznej, cechy biometrycznej (odcisk palca, siatkówka oka) lub wpisywanego na klawiaturze kodu numerycznego.

System Kontroli Dostępu (KD)
SSWIN
Image is not available
Image is not available

System ten umożliwia identyfikację i uzyskanie dostępu do danego obszaru przez określone osoby. Jednocześnie uniemożliwia przejście osobom niepowołanym. Dostęp zostaje udzielony na podstawie klucza, który może przybrać formę breloka, karty magnetycznej, cechy biometrycznej (odcisk palca, siatkówka oka) lub wpisywanego na klawiaturze kodu numerycznego.

System Kontroli Dostępu (KD)

sprzet ppoz

Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z obowiązującymi przepisami leży po stronie właściciela lub zarządcy obiektu. Firma PW FLORTECH dostarcza produkty, wykonuje przeglądy i naprawy sprzętu pożarowego na terenie całej Polski.

Sprzęt ppoż (gaśnice, koce itp.),
Oznakowanie obiektów
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

Sprzęt ppoż (gaśnice, koce itp.),
Oznakowanie obiektów

Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z obowiązującymi przepisami leży po stronie właściciela lub zarządcy obiektu. Firma PW FLORTECH dostarcza produkty, wykonuje przeglądy i naprawy sprzętu pożarowego na terenie całej Polski.

Image is not available
Image is not available
previous arrow
next arrow
Slider