Bosch Remote Services – przyszłość nowoczesnych systemów przeciwpożarowych

Bosch Remote Services – przyszłość nowoczesnych systemów przeciwpożarowych

 

16/06/2017
Dzięki najnowszemu zestawowi usług firmy Bosch dla zarządzających wieloma systemami przeciwpożarowymi w różnych lokalizacjach klient może uzyskać stałe zdalne wsparcie techniczne i większą wydajność swojego systemu przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów konserwacji i obsługi administracyjnej. Zdalne usługi firmy Bosch wspomagają zdalne monitorowanie, konserwację i obsługę sprzętu do wykrywania pożarów.

Remote Connect – bezpieczne zdalne połączenie internetowe poprawiające wydajność pracy i umożliwiające integratorom systemów zdalny podgląd odpowiednich instalacji. Pozwala ono lepiej planować, dostarczać i raportować usługi. Bezpieczne połączenie zdalne obejmuje serwis, usuwanie usterek i łatwą konfigurację w ciągu 30 minut. Usługa jest dostosowana do płynnej integracji z systemem RPS.

Remote Maintenance – usługa wykorzystująca połączenie Remote Connect, polegająca na dostarczaniu w czasie rzeczywistym danych dotyczących systemów przeciwpożarowych w formie cyfrowej i graficznej, a także narzędzi do analizy danych w celu przeprowadzenia konserwacji systemu. Dzięki tej usłudze skuteczność obsługi serwisowej zwiększa się o co najmniej 25%. System umożliwia tworzenie podczas testowania szczegółowej dokumentacji konserwacji z wykorzystaniem zoptymalizowanego interfejsu zainstalowanego na tablecie, a historia serwisowania jest zapisywana w portalu, w którym udostępniane są usługi Remote Services. Ponadto usługa umożliwia połączenie z centralą podczas konserwacji systemu.

Remote Alert – usługa umożliwiająca otrzymywanie natychmiastowych powiadomień wysyłanych z zainstalowanych systemów przeciwpożarowych poprzez SMS i e-mail. Dzięki niej możliwe jest szybkie podjęcie działań zapobiegawczych. Mogą z niej skorzystać integratorzy i właściciele firm.

Opisane usługi umożliwiają zarządzanie wieloma systemami przeciwpożarowymi w rożnych lokalizacjach, stałe zdalne wsparcie techniczne i wyższą wydajność przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów konserwacji i obsługi administracyjnej. Usługi Remote Services firmy Bosch wspomagają zdalne monitorowanie, a także ułatwiają konserwację i obsługę sprzętu do wykrywania pożarów.

Bezpośr. inf. Bosch Security Systems