Siemens Cerberus Remote

Siemens Cerberus Remote

System zdalnego zarządzania Siemens Remote dla systemów sygnalizacji pożaru serii Cerberus Pro, oferuje lokalny lub zdalny dostęp do centrali systemu przeciwpożarowego z wykorzystaniem istniejącej lub dedykowanej infrastruktury sieciowej.

Siemens Remote zapewnia zdalną wizualizację konsoli centrali na ekranie komputera, tabletu lub telefonu komórkowego(w zależności od rodzaju licencji). Występują trzy rodzaje licencji na system, różniące się poziomem integracji:

  • S1 FCA2033-A1 – podstawowa licencja – zapewnia dostęp do pełnej funkcjonalności centrali. Alarmy, powiadomienia techniczne, konfiguracja,
  • S2 FCA2034-A1 – licencja przeznaczona do integracji z siecią automatyki BACnet – pozwala na monitorowanie stanu systemu przeciwpożarowego,
  • S3 FCA2035-A1 – połączenie funkcjonalności licencji poziomu 1 i 2 – dodatkowo umożliwia korzystanie z aplikacji na urządzenia mobilne z systemem Android i iOS – Cerberus Mobile – o zbliżonej funkcjonalności do oprogramowania klienckiego dostępnego na komputery PC oraz tablety.

Stosowanie zdalnego dostępu do centrali systemu sygnalizacji pożaru z wykorzystaniem aplikacji Cerberus Remote niesie ze sobą znaczące korzyści. Pozwala zwiększyć szybkość wykrycia i usunięcia usterki. W niektórych przypadkach wizyta serwisanta może okazać się zbędna, co znacząco przyśpiesza i obniża koszt obsługi serwisowej.

Wszystkie centrale serii Cerberus Pro można rozbudować o funkcjonalność Cerberus Remote, wprowadzenie tej funkcji wymaga tylko uiszczenia opłaty licencyjnej, w znakomitej większości przypadków nie wiążę się z żadną dodatkową rozbudową centrali.

W przypadku chęci rozbudowy Państwa systemu przeciwpożarowego o dodatkową funkcjonalność, zapraszamy do kontaktu.

 

System Sygnalizacji Pożaru