Czujka zasyssająca – budowa i elementy część 2

Czujka zasysająca
 

Systemy czujek zasysających zyskują coraz większą popularność. Pozwalają zabezpieczać obiekty, w których panują trudne warunki, jak chłodnie lub nawet sauny. Świetnie sprawdzają się w magazynach wysokiego składowania, gdzie umieszczanie czujek punktowych lub liniowych może zaburzyć prawidłowe funkcjonowanie obiektu. Trudno również o lepsze rozwiązanie gdy zależy nam na maksymalnym ukryciu systemu (wykonanie rurek w przestrzeniach międzystropowych z zastosowaniem niewielkich punktów zasysania w stropie podwieszonym). Natomiast wczesne wykrywanie niewielkich pożarów pozwala na zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzenienia się pożaru w obiektach zawierających cenne urządzenia, jak serwerownie lub szafy sterownicze.

Miejsca zasysania powietrza
 • W przypadku centrów danych lub pomieszczeń czystych, w związku z wysokim przepływem powietrza, zasysa się je w miejscach wylotu/powrotu powietrza z pomieszczenia.

 • Zgodnie z właściwą normą odnośnie czujek punktowych – najbardziej klasyczny sposób rozmieszczenia otworów zasysających, rozmieszcza się je analogicznie do optycznych czujek punktowych.

 • Szafy sterownicze i podobne – rozmieszczenie wlotów do systemu zasysającego we wnętrzu szaf.

 • Kanały wentylacyjne – w zastępstwie klasycznych czujek stosowanych wewnątrz ciągów wentylacyjnych.

Czułość czujek zasysających

Czułość systemu zasysającego jest uzależniona od dwóch głównych czynników, ilości otworów próbkujących w rurach zasysających oraz ustawionego progu czułości czujki zasysającej.

Istnieją dwa czynniki wymagające uwagi.

 • Efekt rozrzedzenia dymu – Ilość i wielkość otworów zasysających oraz długość i stopień skomplikowania(kolanka, łączniki, odgałęzienia) rur mają bezpośredni wpływ na szybkość wykrywania pożaru – dym zasysany w jednym otworze, ulega rozrzedzeniu podczas transportu przez rurę zasysająca i spotkaniu z czystym powietrzem zasysanym przez kolejne otwory w rurkach przed dotarciem do czujki zasysającej. Jest to istotny czynnik wpływający na proces projektowania systemu zasysającego, wymaga on doskonałej znajomości specyfiki użytego systemu oraz charakterystyki obiektu, w którym będzie stosowany.

 • Czas transportu powietrza – jest to nic innego jak czas, który dym potrzebuje aby dotrzeć do czujki zasysającej. Wyróżniamy trzy poziomy czasu transportu: 60, 90 i 120 sekund. Czynniki wpływające na ten czas to układ rur zasysających oraz parametry umieszczonych w nich otworów, ustawienie czułości detektora, szybkości wentylatora czujki.

 

Zalety stosowania systemu zasysającego

 • Wysoka wrażliwość i szybkość detekcji,
 • Niskie ryzyko fałszywych alarmów,
 • Odporność na wysoki przepływ powietrza,
 • Możliwość zabudowy/ukrycia systemu rur zasysających,
 • Możliwość pracy w skrajnych warunkach środowiskowych,
 • Łatwa i szybka konserwacja.

Projektowanie systemu

Czynniki wymagające szczególnej uwagi podczas planowania zastosowania systemu zasysającego do ochrony przeciwpożarowej:

 • Przeznaczenie obiektu. Obiekt o podobnej kubaturze i architekturze ale przeznaczony innym celom, będzie wymagał skupienia się na odmiennych aspektach systemu.

 • Środowisko. Szczególnie ważnym czynnikiem jest poziom zanieczyszczenia powietrza. Również temperatura zmienia wymagania wobec systemu, innych rozwiązań będzie wymagać chłodnia, a zupełnie innego zabezpieczenie sauna.

 • Wentylacja wymuszona lub naturalna może wymusić zmianę rozmieszczenia rur lub otworów zasysających aby uniknąć fałszowania wyników, np. przez bezpośredni nawiew świeżego powietrza.

 • Rozkład temperatur w obiekcie. Ma to szczególne znaczenie przy wysokich obiektach o dachach podatnych na nagrzewanie. Wysoka temperatura pod stropem może wymusić obniżenie rur systemu zasysającego aby dym, szczególnie z pożaru o niskiej temperaturze miał szansę zostać zassany.

Należy pamiętać, że projektowanie systemu opartego o czujki zasysającego wymaga specjalistycznej wiedzy oraz doświadczenia. Mnogość czynników wpływająca na skuteczność i jakość detekcji powoduje, że wybór firmy odpowiadającej za projekt i wykonanie takiego systemu, należy przeprowadzić ze szczególną uwagą.

 

Czujka zasysająca – budowa i elementy część 1

system sygnalizacji pożaru