Systemy oddymiania – dobór technologii i producenta

Systemy oddymiania – dobór technologii oraz producenta

oddymianie-klapy-punktowe-05

     Wśród systemów oddymiania najpopularniejszym rozwiązaniem jest oddymianie grawitacyjne. Zwykle zakłada ono otwarcie odpowiedniej liczby klap dymowych umieszczonych na dachu chronionego obiektu przy jednoczesnym otwarciu znajdujących się niżej otworów napowietrzających (np. okien lub bram). System może być wyposażony w napędy pneumatyczne lub elektryczne. Sterowanie momentu wyzwolenia klap może odbywać się ręcznie, pochodzić z czujki (oddymiania) lub odrębnego systemu detekcji pożaru. 

 Oprócz systemów grawitacyjnych istnieją systemy oddymiania mechanicznego, gdzie odprowadzenie dymu i gorących gazów odbywa się poprzez system wentylatorów wyciągowych. Tego typu systemy stosuje się przede wszystkim w garażach podziemnych, budynkach wysokich i innych miejscach gdzie zastosowanie systemu grawitacyjnego byłoby zbyt drogie lub nieskuteczne.

Powyższe rodzaje oddymiania pożarowego podlegają odpowiednim wymaganiom prawnym i normom branżowym. Dobór odpowiedniej normy w zależności od charakteru obiektu pozwala na zaprojektowanie rozwiązania uzasadnionego funkcjonalnie i finansowo. Wybór komponentów do systemu oddymiania jest bardzo szeroki a dobranie odpowiednich produktów odbywa się pod konkretny projekt. Elementy oddymiania muszą posiadać odpowiednie certyfikaty potwierdzające zdatność do zastosowania w ochronie pożarowej.

Sprawne i prawidłowe funkcjonowanie elektrycznych systemów oddymiania grawitacyjnego możliwe jest dzięki centralom czyli urządzeniom, które rozprowadzają zasilanie, monitorują i sterują: klapami oddymiającymi, wentylatorami, oknami napowietrzającymi oraz automatycznymi kurtynami dymowymi.

Wykonanie projektu systemu oddymiania jest punktem wyjścia do jego dalszego wykonania. Projekt taki musi być „uzgodniony” lub inaczej mówiąc „zaopiniowany”. Uzgodnieniem nazywamy proces polegający na konsultacji doboru rozwiązań technicznych służących ochronie bezpieczeństwa osób i mienia na planowanym obiekcie z uprawnionym do wydawania uzgodnień rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

Producenci systemów oddymiania zapewniają kompletne rozwiązania w tym zakresie. Przy wyborze producenta należy brać pod uwagę aspekty mniej oczywiste jak np. obciążenie prądowe lub waga elementów. Przykładowo, wielkość klap oddymiających o dużej wadze może nadmiernie obciążać konstrukcję budynku. Rozwiązania w tym zakresie powinny być skonsultowane z doświadczonym specjalistą a także między kierownikami branżowymi biorącymi udział w procesie budowlanym.