Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO)

Dzwiękowy System Ostrzegawczy DSO

Dźwiękowy System ostrzegawczy DSO

Dźwiękowy System Ostrzegawczy DSO pozwala na alarmowanie pożarowe (może być zintegrowany z systemem sygnalizacji pożaru) a także na nadawanie komunikatów głosowych, reklamowych lub służyć do odtwarzania muzyki na obiektach o znacznej powierzchni. System ten wspomaga ewakuację aby zmniejszyć straty w ludziach w przypadku pożaru, katastrofy lub innego zagrożenia. Norma dotycząca dźwiękowych systemów ostrzegawczych nosi oznaczenie PN-EN 60849 a także PN-EN 50849.

DSO umożliwia pełną konfigurację i integrację z innymi instalacjami bezpieczeństwa. W sytuacji zagrożenia uruchamia on wcześniej nagrane komunikaty słowne. System DSO jest najczęściej połączony z systemem sygnalizacji pożaru dlatego typ komunikatu jest dostosowany do rodzaju zdarzenia. Alarm I stopnia może być tylko łagodnym ostrzeżeniem dla obsługi obiektu. Z kolei alarm II stopnia (właściwy) może informować o sposobie ewakuacji z obiektu. Komunikaty nadawane z głośników DSO posiadają odpowiednią zrozumiałość mowy. Są zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający funkcjonowanie w warunkach pożaru (niepalne kable, stalowe uchwyty, certyfikowane elementy, zasilanie awaryjne).

Projekt systemu DSO powinien być wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie kwalifikacje a także powinien być zatwierdzony przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń pożarowych. Projekt powinien posiadać również autoryzację danego producenta systemu.

Bezpieczeństwo działania systemu DSO w warunkach pożaru jest kluczowe, dlatego jego elementy są specjalnie zaprojektowane i wykonane zgodnie z odpowiednimi normami. DSO korzysta z niepalnych kabli, stalowych uchwytów oraz certyfikowanych elementów, które są odporne na wysokie temperatury i inne warunki panujące podczas pożaru. Dodatkowo, system jest zasilany przez układ zasilania awaryjnego, co zapewnia jego niezależność od zasilania zewnętrznego.

Firma PW FLORTECH to doświadczony wykonawca i serwisant instalacji teletechnicznych (niskoprądowych) działający na terenie całej Polski. Specjalizujemy się w projektowaniu i wykonawstwie systemów, w tym również Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO).

Zapewniamy profesjonalne podejście do projektowania systemów DSO, dlatego też nasze projekty są opracowywane przez wykwalifikowanych projektantów posiadających odpowiednie kwalifikacje w dziedzinie zabezpieczeń przeciwpożarowych. Ponadto, każdy projekt jest poddawany zatwierdzeniu przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń pożarowych, aby zapewnić pełne zgodność z wymaganiami i normami branżowymi.

Jako firma o szerokim zasięgu działania, obsługujemy głównie województwa: wielkopolskie, dolnośląskie, lubuskie, mazowieckie, śląskie, łódzkie, kujawsko-pomorskie, opolskie oraz świętokrzyskie. Nasze usługi instalacyjne i serwisowe obejmują również największe miasta w tych regionach, takie jak: Poznań, Wrocław, Łódź, Warszawa, Bydgoszcz, Toruń, Piła, Zielona Góra, Konin, Kalisz, Ostrów Wielkopolski, Kępno, Krotoszyn, Leszno, Częstochowa, Kraków, Opole, Katowice, Chorzów czy teren całego województwa śląskiego.

Biały głośnik dźwiękowego systemu ostrzegawczego, White speaker for the sound warning system.

Dźwiękowy System Ostrzegawczy DSO - elementy

Jak wskazano we wstępie, DSO posiada główną funkcję, którą jest odtwarzanie wcześniej nagranych komunikatów słownych, głównie w sytuacjach zagrożenia. W przypadku, gdy dźwiękowy system ostrzegawczy połączony jest z systemem sygnalizacji pożaru (SSP), typ komunikatu jest odpowiednio dostosowany dla tego rodzaju zdarzenia, którym jest wykrycie pożaru na terenie projektu objętym działaniem tych systemów. DSO zapewnia pełną konfigurację pod potrzeby danego obiektu i może być integrowany z innymi instalacjami bezpieczeństwa, jak np. wspomniany wyżej SSP, co zwiększa bezpieczeństwo danego obiektu.

W przypadku alarmu I stopnia, DSO może emitować łagodne ostrzeżenie, które ma na celu poinformowanie obsługi obiektu o potencjalnym zagrożeniu. Natomiast alarm II stopnia, czyli właściwy alarm, może zawierać konkretne instrukcje dotyczące ewakuacji z obiektu. Komunikaty nadawane z głośników DSO są zaprojektowane tak, aby zapewnić odpowiednią zrozumiałość mowy w sytuacji alarmowej.

Komunikaty nadawane są przy wykorzystaniu poszczególnych elementów DSO. Na dźwiękowy system ostrzegawczy składają się komponenty takie jak:

Centrala DSO pełni rolę głównego sterownika systemu, umożliwiając kontrolę nad wszystkimi jego elementami. Współpracuje z modułami funkcjonalnymi, które są odpowiedzialne za realizację określonych funkcji alarmowych i komunikacyjnych. Informuje także o ewentualnych usterkach systemu. Dzięki modułom funkcjonalnym DSO można dostosować system do konkretnych potrzeb i wymagań klienta.

Moduł zasilania zapewnia niezawodne i stałe zasilanie dla wszystkich komponentów systemu. Wzmacniacze DSO są odpowiedzialne za wzmacnianie sygnałów dźwiękowych i ich rozprowadzanie do głośników, zapewniając skuteczną propagację komunikatów na obszarze objętym systemem.

W celu utrzymania ciągłości działania DSO w przypadku awarii zasilania sieciowego, stosuje się akumulatory, które pełnią rolę zasilania awaryjnego. Dzięki nim system DSO będzie nadal działać nawet w przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej.

Mikrofon i panel obsługi są to urządzenia, które wykorzystywane są w systemach DSO. Mikrofon służy do rozgłaszania komunikatów głosowych, a dzięki panelowi obsługi możemy komunikaty te kierować do konkretnych stref. Przez integrację mikrofonu i panelu obsługi możliwym jest wydanie komunikatów jedynie do stref, które objęte są np. danym rodzajem zagrożenia. 

Głośniki DSO są kluczowym elementem systemu, odpowiedzialnym za emisję komunikatów dźwiękowych. Są one zaprojektowane w taki sposób, aby zapewnić wysoką jakość dźwięku i klarowność mowy, umożliwiając skuteczne ostrzeganie i instruowanie osób znajdujących się w strefie objętej systemem DSO.

Projektowanie, instalacja i konfiguracja Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO) powinny być przeprowadzone przez odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów z doświadczeniem w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej. System DSO powinien być skonfigurowany i zintegrowany z innymi instalacjami bezpieczeństwa, takimi jak system sygnalizacji pożaru, aby zapewnić kompleksowe rozwiązania ochrony obiektu.

Głośnik, element dźwiękowego systemu ostrzegawczego, Speaker, part of the audio warning system.

Dźwiękowy System ostrzegawczy DSO - rozporządzenie MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków (…) (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)

Główne przepisy regulujące stosowanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego, zwane też DSO, można znaleźć w rozporządzeniu MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków. Dokument ten, opublikowany w Dzienniku Ustaw (Dz.U.) w 2010 roku pod numerem 109, pozycja 719, z późniejszymi zmianami, stanowi podstawę prawną dotyczącą DSO.
W zgodzie z powyższym rozporządzeniem, stosowanie DSO jest obowiązkowe w określonych rodzajach budynków i obiektów. Przykładowe zastosowania DSO wymienione w regulacji to:
• Budynki handlowe lub wystawowe o jednej kondygnacji, posiadające strefę zagrożenia ludzi ZL I o powierzchni powyżej 8000 m2.
• Budynki handlowe lub wystawowe o wielu kondygnacjach, posiadające strefę zagrożenia ludzi ZL I o powierzchni powyżej 5000 m2.
• Sale sportowe i widowiskowe, których liczba miejsc wynosi ponad 1500.
• Teatry i kina, które posiadają ponad 600 miejsc.
• Szpitale i sanatoria, w których liczba łóżek przekracza 200 w budynku (bez uwzględnienia pomieszczeń intensywnej terapii, sal operacyjnych i sal z chorymi).
• Wysokie i wysokościowe obiekty użyteczności publicznej.
• Obiekty zamieszkania zbiorowego wysokie lub wysokościowe, lub posiadające ponad 200 miejsc noclegowych.
• Stacje kolei podziemnych i metra.
• Porty i dworce przeznaczone dla jednoczesnej obsługi ponad 500 osób.
W przypadku tych obiektów, DSO jest wymagane i spełnienie odpowiednich kryteriów powinno być uwzględnione podczas projektowania i instalacji systemu. Przestrzeganie przepisów regulujących DSO ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia skutecznej ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa osób przebywających w budynkach i obiektach użyteczności publicznej.

Elementy DSO- Mikrofon oraz panel kontrolny, VAS elements - Microphone and control panel.

Dźwiękowy System ostrzegawczy DSO - przeglądy

Kluczowa rola systemu DSO w ochronie życia i zdrowia ludzi wymusza utrzymanie systemu w pełnej gotowości. Sprawność i niezakłóconą pracę systemu zapewniają konserwacja i przegląd DSO. Wykonywanie czynności przeglądów konieczne jest w świetle obowiązujących przepisów a konkretnie w świetle Rozporządzenia MSWiA z 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów (…) – Dz.U. 109/2010 poz. 719) Urządzenia dźwiękowego systemu ostrzegawczego powinny być poddawane przeglądom technicznym i konserwacji przynajmniej raz w roku.
Czynności wykonywane podczas przeglądu i konserwacji DSO obejmują czynności takie jak:

•Sprawdzenie stanu centrali, kontrola komunikatów błędów i uszkodzeń
• Kontrola współdziałania pomiędzy modułami systemu
• Test komunikacji pomiędzy DSO a systemem sygnalizacji pożaru
• Test mikrofonu i nadawania na żywo komunikatów głosowych
• Sprawdzenie sprawności działania głośników w czasie alarmu i nadawania komunikatów komercyjnych
•Sprawdzenie zrozumiałości mowy komunikatów alarmowych
• Sprawdzenie, czy komunikat alarmowy odcina emisję komunikatów komercyjnych
• Kontrola zasilania rezerwowego, automatycznego przełączenia, sprawności akumulatorów
• Sprawdzenie wszystkich wzmacniaczy i ciągłości linii głośnikowych
• Symulacja uszkodzenia i kontrola reakcji systemu
• Kontrola mechanicznych uszkodzeń elementów systemu, mocowań, połączeń i styków

Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO) znajduje zastosowanie w obiektach o dużym przepływie ludzi. Wspomagają sprawną ewakuację a w razie braku zagrożenia nadają komunikaty o charakterze komercyjnym (muzyka, reklama, informacje). Skontaktuj się z nami jeśli planujesz instalację DSO w swoim budynku lub jeśli chcesz naprawić, przebudować lub dokonać przeglądu istniejącego systemu. Firma PW FLORETCH posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie projektowania, wykonawstwa i serwisu systemów bezpieczeństwa.

Dźwiękowy System ostrzegawczy DSO – systemy wiodące na rynku

W dzisiejszych czasach na rynku można znaleźć wiele producentów dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO), a ich produkty różnią się między sobą pod wieloma względami. Niektóre z renomowanych firm produkujących DSO to Bosch, Ambient, P-Audio i TOA. Każda z tych firm ma swoje unikalne cechy i oferuje różnorodne rozwiązania w zakresie systemów ostrzegawczych. W przypadku poszukiwania odpowiedniego DSO warto zapoznać się z ofertami i specyfikacjami produktów tych producentów, aby znaleźć rozwiązanie, które najlepiej odpowiada naszym potrzebom.

System nagłośnieniowo-ostrzegawczy PRAESENSA- Bosch
System nagłośnieniowo-ostrzegawczy PRAESENSA Bosch jest zaawansowanym i ekonomicznym rozwiązaniem, które korzysta z sieci IP. Dzięki inteligentnemu zasilaniu i zintegrowanej nadmiarowości doskonale sprawdza się zarówno w topologiach scentralizowanych, jak i zdecentralizowanych. oferuje pełną kontrolę i ułatwienia w obsłudze dzięki przyjaznej architekturze, która umożliwia łatwe określenie muzyki i komunikatów nadawanych w poszczególnych obszarach. System zapewnia również oddzielną regulację głośności i wybór muzyki w różnych obszarach, a także informuje o skutecznym nadaniu komunikatu. Dostęp do systemu może być dostosowany do potrzeb różnych użytkowników, takich jak personel ratowniczy. PRAESENSA jest nowoczesnym, sieciowym i w pełni funkcjonalnym systemem PAVA, który jest łatwy w instalacji i integracji. Zapewnia doskonałą jakość dźwięku i prosty w obsłudze interfejs. Dzięki wykorzystaniu łączności sieciowej i inteligentnemu układowi zasilania z elementami nadmiarowymi, system PRAESENSA oferuje niski koszt eksploatacji, co czyni go idealnym zarówno dla topologii centralnych, jak i rozproszonych.

Ambient System – Multivies
Ambient System zapewnia wiele rozwiązań dla DSO. Przykładowym rozwiązaniem jest Dźwiękowy System Ostrzegawczy MULTIVES. Jest to system DSO/DSR zaprojektowany do wszechstronnego zastosowania zarówno w systemach rozproszonych, jak i scentralizowanych. Jego architektura opiera się na światłowodowych połączeniach Ethernet pomiędzy Jednostkami Kontroli a innymi elementami systemu. Dzięki temu może być wykorzystywany w rozległych obiektach i aplikacjach o rozbudowanej funkcjonalności, takich jak terminale lotnicze, pola naftowe, rafinerie czy centra handlowe.

Główne cechy systemu MULTIVES to:

• Możliwość jednoczesnej transmisji aż do 45 sygnałów audio.
• Zaawansowane funkcje przetwarzania cyfrowego sygnału (DSP).
• Integracja z technologią VoIP/SIP.
• Zdalne zarządzanie poprzez sieć Ethernet i WAN.
• Modułowa budowa Jednostek Kontroli.
• Redundantne połączenia systemowe.
• Dzięki tym funkcjom, MULTIVES zapewnia wydajną i niezawodną pracę, umożliwiając kompleksowe zarządzanie dźwiękowymi systemami ostrzegawczymi w różnych zastosowaniach.

P-Audio- System PAIVO
PAIVO to wielofunkcyjny system nagłośnieniowy, który może być zamontowany na ścianie. Spełnia on wymagania norm EN 54-16 oraz EN 54-4. System PAIVO jest umieszczony w metalowej, kompaktowej obudowie, która może być dostosowana pod względem kolorystycznym, umożliwiając dopasowanie do wystroju wnętrza lub wyeksponowanie kontrastowym kolorem.
System PAIVO jest wyposażony w wzmacniacze, wyjścia liniowe do podłączenia głośników, ręczny mikrofon PTT, kartę pamięci do odtwarzania automatycznych komunikatów głosowych, wbudowany głośnik oraz wyświetlacz LCD. Przyciski konfiguracyjne ułatwiają programowanie, a diody LED wskazują stan centrali, zapewniając przejrzystą informację o działaniu urządzenia i zwiększając komfort użytkowania.
System PAIVO może być wyposażony w awaryjne źródło zasilania z akumulatorów oraz rezerwowe wzmacniacze, zapewniające niezawodność działania urządzenia w każdej sytuacji. System oferuje także zestaw wejść i wyjść sterujących oraz, w zależności od zainstalowanych modułów, do czterech wejść audio lub zestawów mikrofonowych.

TOA-Seria VX-3000
System VX-3000 to niezawodny i energooszczędny dźwiękowy system ostrzegawczy, który posiada Certyfikat zgodności z normą PN-EN 54-16 oraz świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP. Ten kompleksowy system, zamknięty w jednym urządzeniu, łączy funkcje zarówno systemów rozgłoszeniowych PA, jak i alarmowych.
Wyróżnia go niezwykła efektywność energetyczna i niski koszt utrzymania. Dzięki elastycznej i skalowalnej architekturze, system VX-3000 może być dostosowany do potrzeb zarówno małych budynków, jak i dużych aplikacji, umożliwiając rozbudowę aż do 1280 mikrofonów systemowych, 640 źródeł audio i 2560 linii głośnikowych.
System może działać w architekturze skupionej lub rozproszonej, gdzie rozproszona architektura pozwala na znaczną redukcję okablowania całej instalacji. Różne switche Ethernetowe umożliwiają budowę systemu opartego na redundantnej sieci oraz pozwalają na wyniesienie części systemu na odległość do 30 km.
System VX-3000 oferuje możliwość automatycznego rozgłaszania komunikatów alarmowych w przypadku alarmu II stopnia. Komunikaty mogą być zaplanowane w trzech fazach, na przykład w pierwszej fazie można rozgłaszać kodowane komunikaty znane tylko wyspecjalizowanemu personelowi, następnie w drugiej fazie mogą być nadawane komunikaty ostrzegawcze, a w ostatniej fazie – komunikaty ewakuacyjne.

Panel kontrolny dźwiękowego systemu ostrzegawczego BOSH, BOSH audio warning system control panel.

.

Autor:
Magister inżynier Grzegorz Woźniak- Projektant systemów bezpieczeństwa pożarowego
PW Flortech sp. z o.o. sp. k.

Sprawdź również: SSWiN, CCTV, SSP, DSO, KD, PPOŻ