Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO)

Dzwiękowy System Ostrzegawczy DSO

Dźwiękowy System ostrzegawczy DSO

Dźwiękowy System Ostrzegawczy DSO pozwala na alarmowanie pożarowe (jest zintegrowany z systemem sygnalizacji pożaru) a także na nadawanie komunikatów głosowych, reklamowych lub służyć do odtwarzania muzyki na obiektach o znacznej powierzchni. System ten wspomaga ewakuację aby zmniejszyć straty w ludziach w przypadku pożaru, katastrofy lub innego zagrożenia. Norma dotycząca dźwiękowych systemów ostrzegawczych nosi oznaczenie PN-EN 60849 a także PN-EN 50849.

DSO umożliwia pełną konfigurację i integrację z innymi instalacjami bezpieczeństwa. W sytuacji zagrożenia uruchamia on wcześniej nagrane komunikaty słowne. System DSO jest najczęściej połączony z systemem sygnalizacji pożaru dlatego typ komunikatu jest dostosowany do rodzaju zdarzenia. Alarm I stopnia może być tylko łagodnym ostrzeżeniem dla obsługi obiektu. Z kolei alarm II stopnia (właściwy) może informować o sposobie ewakuacji z obiektu. Komunikaty nadawane z głośników DSO posiadają odpowiednią zrozumiałość mowy. Są zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający funkcjonowanie w warunkach pożaru (niepalne kable, stalowe uchwyty, certyfikowane elementy, zasilanie awaryjne).

Projekt systemu DSO powinien być wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie kwalifikacje a także powinien być zatwierdzony przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń pożarowych. Firma PW FLORTECH wykonuje i serwisuje instalacje teletechniczne (niskoprądowe) na terenie całej Polski.

Nasz zasięg działania obejmuje przede wszystkim województwa: wielkopolskie, dolnośląskie, lubuskie, mazowieckie, śląskie, łódzkie, kujawsko-pomorskie, opolskie, świętokrzyskie. W zakresie instalacji i serwisu obsługujemy największe miasta m.in.: Poznań, Wrocław, Łódź, Warszawa, Bydgoszcz, Toruń, Piła, Zielona Góra, Konin, Kalisz, Ostrów Wlkp, Kępno, Krotoszyn, Leszno, Częstochowa, Kraków, Opole.

Firmom działającym na obszarze: Katowice, Sosnowiec, Gliwice, Zabrze, Bytom, Ruda Śląska, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Chorzów, Jaworzno, Mysłowice, Siemianowice Śląskie, Tarnowskie Góry, Piekary Śląskie, Będzin. Zapewniamy opiekę lokalnego oddziału, PW Flortech Południe.

Dźwiękowy System Ostrzegawczy DSO - elementy

Dżwiekowy System ostrzegawczy DSO składa się z:
•  Centrala i moduły funkcjonalne
•  Moduł zasilania
•  Wzmacniacze
•  Akumulatory
•  Mikrofon, panel obsługi
•  Głośniki DSO

DSO

Dźwiękowy System ostrzegawczy DSO - rozporządzenie MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków (…) (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)

Dźwiękowy System Ostrzegawczy DSO

Zgodnie z rozporządzeniem stosowanie DSO jest obowiązkowe w:
•  Budynkach handlowych lub wystawowych o jednej kondygnacji które posiadają strefę zagrożenia ludzi ZL I o powierzchni ponad 8000 m2
• Budynkach handlowych lub wystawowych o wielu kondygnacjach które posiadają ZL I o powierzchni ponad 5000 m2
•  Salach sportowych i widowiskowych o liczbie miejsc ponad 1500
•  Teatrach i kinach posiadających ponad 600 miejsc
 • Szpitalach i sanatoriach mających ponad 200 łóżek w budynku (bez uwzględnienia pomieszczeń intensywnej terapii, sal operacyjnych i sal z chorymi)
•  Wysokich i wysokościowych obiektach użyteczności publicznej
•  Obiektach zamieszkania zbiorowego wysokich i wysokościowych lub posiadających ponad 200 miejsc noclegowych
 • Stacjach kolei podziemnych i metra
 • Portach i dworcach przeznaczonych dla ponad 500 osób jednocześnie

system sygnalizacji pozaru

Potrzebujesz pomocy?

Zadzwoń  62 767 24 90,  lub napisz  do nas na  kontakt@systemyflortech.pl

Dźwiękowy System ostrzegawczy DSO - przeglądy

Kluczowa rola systemu DSO w ochronie życia i zdrowia ludzi wymusza utrzymanie systemu w pełnej gotowości. Sprawność i niezakłóconą pracę systemu zapewniają konserwacja i przegląd DSO. Wykonywanie czynności przeglądów koniczne jest w świetle obowiązujących przepisów a konkretnie w świetle Rozporządzenia MSWiA z 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów (…) – Dz.U. 109/2010 poz. 719) Urządzenia dźwiękowego systemu ostrzegawczego powinny być poddawane przeglądom technicznym i konserwacji przynajmniej raz w roku.

Czynności wykonywane podczas przeglądu i konserwacji DSO
• Sprawdzenie stanu centrali, kontrola komunikatów błędów i uszkodzeń
• Kontrola współdziałania pomiędzy modułami systemu
• Test komunikacji pomiędzy DSO a systemem sygnalizacji pożaru
• Test mikrofonu i nadawania na żywo komunikatów głosowych
• Sprawdzenie sprawności działania głośników w czasie alarmu i nadawania komunikatów komercyjnych
• Sprawdzenie, czy komunikat alarmowy odcina emisję komunikatów komercyjnych
• Kontrola zasilania rezerwowego, automatycznego przełączenia, sprawności akumulatorów
• Sprawdzenie wszystkich wzmacniaczy i ciągłości linii głośnikowych
• Symulacja uszkodzenia i kontrola reakcji systemu
• Kontrola mechanicznych uszkodzeń elementów systemu, mocowań, połączeń i styków

Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO) znajduje zastosowanie w obiektach o dużym przepływie ludzi. Wspomagają sprawną ewakuację a w razie braku zagrożenia nadają komunikaty o charakterze komercyjnym (muzyka, reklama, informacje). Skontaktuj się z nami jeśli planujesz instalację DSO w swoim budynku lub jeśli chcesz naprawić, przebudować lub dokonać przeglądu istniejącego systemu. Firma PW FLORETCH posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie projektowania, wykonawstwa i serwisu systemów bezpieczeństwa.

.

Sprawdź również: SSWiN, CCTV, SSP, DSO, KD, PPOŻ