Oferta

[ezcol_4fifth]

Świadczymy usługi:

  • Projektowanie i wykonawstwo systemów bezpieczeństwa budynków
  • Naprawa, przebudowa, serwis systemów zabezpieczeń
  • Przegląd i konserwacja systemów, gaśnic, hydrantów, agregatów, przeciwpożarowego wyłącznika prądu, oświetlenia
  • Sprzedaż sprzętu pożarowego

Instalujemy systemy:

System Sygnalizacji Pożaru (SAP, SSP) – jest jednym z podstawowych systemów bezpieczeństwa w obiektach komercyjnych, mającym na celu ochronę mienia dużej wartości oraz życia i zdrowia ludzi w razie wystąpienia zagrożenia pożarowego.

Systemy Oddymiania – głównym celem instalacji oddymiania hal i klatek schodowych jest umożliwienie bezpiecznej ewakuacji ludzi z przestrzeni zagrożonej pożarem, wentylacja dróg ewakuacyjnych tj.: odprowadzenie gorących gazów spalinowych, obniżenie temperatury na poziomych drogach ewakuacyjnych, oraz zapobieganie rozprzestrzenianiu się trujących produktów spalania.

System Monitoringu CCTV – to system pozwalający na obserwowanie oraz rejestrowanie z odległości zdarzeń przez system nawet kilkuset kamer przemysłowych jednocześnie. W skład systemu wchodzą głównie rejestratory i kamery, z których obraz jest transmitowany do centrum odbiorczego, gdzie personel na monitorach może obserwować rejestrowane zdarzenia.

Systemy Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) – wykrywa i sygnalizuje naruszenie chronionego obszaru w obiekcie przez wtargnięcie osób niepowołanych. Sercem każdego systemu sygnalizacji włamania i napadu jest centralka alarmowa, do której przyłączone są czujki alarmowe, jak i elementy sygnalizacyjne (sygnalizatory akustyczne i optyczne).

Dźwiękowy System Ostrzegawczy DSO – system podnoszący bezpieczeństwo w budynku, przeznaczony jest do rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych , i komunikatów głosowych nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnału pożarowego z ssp.

Monitoring Sygnałów Pożarowych – to usługa polegająca na przesyłaniu informacji drogą radiową oraz telefonicznąo zagrożeniu pożarowym bezpośrednio do straży pożarnej. Usługa ta jest bezpośrednio połączona z Centalą Systemu Sygnalizacji Pożarowej.

Systemy Kontroli Dostępu i Rejestracji Czasu Pracy –  jest to zespół wzajemnie powiązanych urządzeń elektronicznych oraz mechanicznych, których działanie ma na celu ograniczenie (całkowite lub określonym dostępu do sektorów (stref) tego systemu. Identyfikowanie użytkowników przez system kontroli dostępu zależny jest od zastosowanego typu urządzenia identyfikującego. Mogą to być: odcisk linii papilarnych, piloty radiowe, czy wpisanie kodu pin.

Sieci Strukturalne (LAN, Telefoniczne) – system uniwersalnego okablowania telekomunikacyjnego przewidziany jest do bardzo szerokiej gamy zastosowań. Można dzięki niemu tworzyć sieci komputerowe, do których można dołączać różne urządzenia działające w sieci (drukarki, kopiarki, skanery, telefony, faxy, kamery itp). System okablowania strukturalnego to produkt złożony z wielu komponentów (kabli, elementów połączeniowych, elementów dopasowujących, i innych) spełniających wymagania określonych norm, służących do budowy pasywnej infrastruktury kablowej niezależnej od specyficznych zastosowań.

Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne –  jest to system oświetlenia w budynku wykorzystywany podczas awarii zasilania do oświetlenia podstawowego. Oświetlenie awaryjne posiada własne zasilanie dzięki czemu może działać podczas awarii zasilania sieciowego.  Oświetlenie ewakuacyjne nie zastępuje oświetlenia awaryjnego. Jego zadaniem jest oświetlenie drogi ewakuacyjnej na zewnątrz budynku.

Oznakowanie Pożarowe Obiektów oraz Sprzęt PPOŻ – od 1992 zajmuje się renowacją i legalizacją sprzętu ppoż (gaśnice, hydranty, agregaty itp.), a także oznakowanie pożarowym. Znaki bezpieczeństwa to zestaw symboli dotyczących przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny stosowany w miejscach użyteczności publicznej i w zakładach pracy. Wzory i zasady stosowania znaków bezpieczeństwa regulują normy krajowe i międzynarodowe, w Polsce odpowiednie Polskie Normy wprowadzone w latach 90. oparte m.in. na międzynarodowych normach ISO.

Świadczymy usługi na terenie miast: Poznań, Wrocław, Łódź, Warszawa, Bydgoszcz, Toruń, Piła, Zielona Góra, Konin, Kalisz, Ostrów Wlkp, Kępno, Krotoszyn, Leszno, Częstochowa, Kraków, Opole i inne.

Nasz oddział na śląsku, PW Flortech Południe, obsługuje: Katowice, Sosnowiec, Gliwice, Zabrze, Bytom, Ruda Śląska, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Chorzów, Jaworzno, Mysłowice, Siemianowice Śląskie, Tarnowskie Góry, Piekary Śląskie, Będzin

Obsługujemy województwa:  wielkopolskie, dolnośląskie, lubuskie, mazowieckie, śląskie, łódzkie, kujawsko-pomorskie, opolskie, świętokrzyskie.

[/ezcol_4fifth]

[ezcol_1fifth_end]

Oferta - copy
System Sygnalizacji Pożaru
System Sygnalizacji Pożaru
System Sygnalizacji Pożaru
System Sygnalizacji Pożaru
System Sygnalizacji Pożaru
System Sygnalizacji Pożaru
System Sygnalizacji Pożaru
System Sygnalizacji Pożaru
System Sygnalizacji Pożaru
System Sygnalizacji Pożaru
System Sygnalizacji Pożaru
System Sygnalizacji Pożaru
System Sygnalizacji Pożaru
System Sygnalizacji Pożaru
System Sygnalizacji Pożaru
System Sygnalizacji Pożaru
Oferta - copy
System Sygnalizacji Pożaru
System Sygnalizacji Pożaru
System Sygnalizacji Pożaru
System Sygnalizacji Pożaru
System Sygnalizacji Pożaru
System Sygnalizacji Pożaru
System Sygnalizacji Pożaru
System Sygnalizacji Pożaru
System Sygnalizacji Pożaru
System Sygnalizacji Pożaru
System Sygnalizacji Pożaru
System Sygnalizacji Pożaru
System Sygnalizacji Pożaru
System Sygnalizacji Pożaru
System Sygnalizacji Pożaru
System Sygnalizacji Pożaru
previous arrow
next arrow

[/ezcol_1fifth_end]