SYSTEM ODDYMIANIA

System Oddymiania

System Oddymiania grawitacyjnego

Jest najczęściej stosowanym systemem na klatkach schodowych, halach magazynowych, produkcyjnych i handlowych. Pozwala na odprowadzenie niebezpiecznych gazów i gorącego powietrza z budynku. Zmniejsza straty w ludziach i mieniu, pozwala na sprawniejszą ewakuację i akcję gaśniczą. System oddymiana poprzez centralę oddymiania steruje klapami oddymiającymi. Możliwe jest jednoczesne spowodowanie otwarcia bram, okien lub drzwi napowietrzających a także opuszczenie kurtyn dymowych. System klap może być wyposażony w napędy pneumatyczne lub elektryczne. Sygnał wysterowania oddymiania pochodzi z czujki lub przycisku będących jego elementami. Może być także zaimportowany ze współpracującego systemu sygnalizacji pożaru. Obiekty, gdzie występuje obowiązek stosowania odymiania określone zostały na podstawie stosownego rozporządzenia. Zakres funkcjonalności systemu dobiera się po uwzględnieniu uwarunkowań architektonicznych.

Projekt systemu oddymiania powinien być zatwierdzony przez rzeczoznawcę do spraw bezpieczeństwa pożarowego. Przestrzeganie zasad wiedzy technicznej i aktualnie obowiązujących przepisów są rzeczą niezbędną w tego typu instalacjach. Firma PW FLORTECH świadczy usługi projektowanie, wykonawstwo i serwis (przegląd i konserwacja) instalacji na terenie całego kraju.

Obsługujemy klientów komercyjnych i publicznych na terenie województw: wielkopolskie, dolnośląskie, lubuskie, mazowieckie, śląskie, łódzkie, kujawsko-pomorskie, opolskie, świętokrzyskie. Zasięg naszej działalności obejmuje miasta m.in.: Poznań, Wrocław, Łódź, Warszawa, Bydgoszcz, Toruń, Piła, Zielona Góra, Konin, Kalisz, Ostrów Wlkp, Kępno, Krotoszyn, Leszno, Częstochowa, Kraków, Opole.
Klientów z obszaru: Katowice, Sosnowiec, Gliwice, Zabrze, Bytom, Ruda Śląska, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Chorzów, Jaworzno, Mysłowice, Siemianowice Śląskie, Tarnowskie Góry, Piekary Śląskie, Będzin. Zapraszamy do kontaktu z oddziałem firm w Katowicach, PW Flortech Południe.

Czym jest system oddymiania?

System oddymiania to zaawansowany system, który jest stosowany w budynkach w celu usuwania dymu i ciepła podczas pożaru. Jego głównym celem jest zapewnienie bezpiecznych warunków ewakuacji dla ludzi oraz ułatwienie działania służb ratowniczych.

Główne zastosowania systemu oddymiania to m.in. centra handlowe, hotele, biurowce, lotniska, hale fabryczne i magazyny. Systemy oddymiania są szczególnie istotne w budynkach o dużej powierzchni lub wysokim zagęszczeniu ludzi, gdzie szybka ewakuacja jest kluczowa dla ochrony życia i mienia.

System oddymiania zapewnia kilka korzyści, takich jak zwiększenie widoczności dla służb ratowniczych, ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia, redukcja temperatury wewnątrz budynku oraz zmniejszenie ryzyka wystąpienia zaczadzenia. Ważne jest jednak, aby taki system był projektowany i instalowany zgodnie z odpowiednimi przepisami oraz normami, a także regularnie konserwowany i testowany, aby zapewnić jego skuteczność w sytuacji awaryjnej.

Gdzie i po co stosuje się system oddymiania?

Systemy oddymiania są powszechnie stosowane w różnego rodzaju obiektach, takich jak klatki schodowe ( o czym szerzej przeczytasz na naszym blogu), hale magazynowe, hale produkcyjne i obiekty handlowe, celem skutecznego oddymiania budynków. Ich głównym zadaniem jest eliminacja niebezpiecznych gazów oraz gorącego powietrza, co przyczynia się do zmniejszenia strat w ludziach i mieniu, oraz umożliwia sprawniejszą ewakuację i akcję gaśniczą w sytuacji pożaru.

System oddymiania jest kontrolowany przez centralę oddymiania, która steruje klamrami oddymiającymi. Dzięki temu można jednocześnie otwierać bramy, okna lub drzwi napowietrzające oraz opuszczać kurtyny dymowe. Klamry mogą być wyposażone w napędy pneumatyczne lub elektryczne. Sygnał uruchomienia oddymiania może pochodzić z czujki lub przycisku, które są integralnymi elementami systemu, lub może być importowany z zintegrowanego systemu sygnalizacji pożaru.

Wymóg stosowania systemów oddymiania określony został w odpowiednich rozporządzeniach dla określonych obiektów. Zakres funkcjonalności systemu oddymiania jest dostosowywany do konkretnych uwarunkowań architektonicznych danego budynku.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące projektowania, instalacji lub konserwacji systemów oddymiania, polecam skontaktować się z profesjonalną firmą specjalizującą się w tym obszarze. Ważne jest, aby współpracować z rzeczoznawcami do spraw bezpieczeństwa pożarowego, którzy mogą zapewnić pełne przestrzeganie obowiązujących przepisów i zapewnić optymalne rozwiązania dla Twojego budynku.

Jak może współpracować system oddymiania oraz system sygnalizacji pożaru?

W dziedzinie ochrony przeciwpożarowej istnieje wiele rozwiązań mających na celu minimalizację strat i zagrożenia dla życia i mienia w przypadku pożaru. Wśród tych rozwiązań kluczową rolę odgrywają systemy oddymiania i sygnalizacji pożaru. Oddymianie jest niezwykle istotne w eliminowaniu dymu i trujących gazów, zapewniając tym samym bezpieczne drogi ewakuacyjne. Natomiast system sygnalizacji pożaru pełni funkcję wczesnego wykrywania zagrożenia, umożliwiając szybką reakcję i kontrolę pożaru na etapie początkowym. Współpraca tych dwóch systemów stanowi klucz do kompleksowej ochrony przeciwpożarowej, minimalizując ryzyko strat oraz zapewniając maksymalne bezpieczeństwo.

System oddymiania spełnia niezwykle istotną rolę w przypadku pożaru, mając za zadanie usuwać dym i toksyczne substancje z budynku. Jego głównym celem jest zapewnienie bezpiecznych dróg ewakuacyjnych oraz zapobieżenie termicznemu obciążeniu budynku, które mogłoby prowadzić do jego zawalenia. System oddymiania tworzy optymalne warunki dla ewakuacji, minimalizując ryzyko dla osób przebywających w obiekcie.

System sygnalizacji pożaru odgrywa niezastąpioną rolę w szybkim wykrywaniu zagrożenia i inicjowaniu odpowiednich działań. Jeśli pożar zostanie zidentyfikowany na etapie początkowym, istnieje większa szansa na jego kontrolę i powstrzymanie przed rozprzestrzenianiem się.

Aby zapewnić pełną ochronę przeciwpożarową, konieczne jest zastosowanie i skuteczna współpraca obu systemów. Integracja działań systemu sygnalizacji pożaru z systemem oddymiania, pozwala na szybką reakcję na wykryte zagrożenie. Gdy SSP zidentyfikuje pożar, inicjuje on uruchomienie systemu oddymiania, który eliminuje dym i toksyczne substancje z obiektu. Dzięki temu tworzone są bezpieczne warunki ewakuacji, minimalizując ryzyko uszkodzeń spowodowanych przez pożar.

Główną zasadą współpracy tych systemów jest uruchomienie oddymiania w konkretnych strefach pożarowych, w zależności od miejsca detekcji zagrożenia przez system sygnalizacji pożaru. Przykładowo, wykrycie dymu w części biurowej budynku, może uruchomić centrale oddymiana na przyległych do danej strefy pożarowej klatkach schodowych. Detekcja dymu zwykle uruchamia oddymianie w danej strefie pożarowej, która niejednokrotnie pokrywa się ze strefą oddymiania.

W tym zakresie mogą wystąpić rozwiązania dostosowane i specyficzne dla danego budynku, związane z jego charakterystyką. Na przykład uruchomienie systemu sygnalizacji pożaru w danej stresie pożarowej, może uruchomić oddymianie także na przyległych strefach pożarowych. Dobór rozwiązań dla danego budynku, powinien być konsultowany z rzeczoznawcą, a także należy skonfigurować systemy zgodnie z zatwierdzonym scenariuszem pożarowym oraz matrycą sterowań.

Ważnym aspektem współpracy obu systemów jest monitorowanie systemu oddymiania przez system sygnalizacji pożaru. Dzięki temu na panelu obsługi SSP widoczne będą usterki systemu oddymiania, takie jak na przykład brak zasilania lub otwarta klapa pożarowa a także alarmy wykryte bezpośrednio w systemie oddymiania takie jak sygnał z czujki lub ręczne uruchomienie oddymiania poprzez przycisk. Szczególnej uwagi wymaga sytuacja gdy system sygnalizacji pożaru i oddymiania występują razem z instalacją tryskaczową. W takich przypadkach niezbędne jest uwzględnienie odpowiednich opóźnień w sterowaniach, tak aby instalacja tryska czołowa oraz system oddymiania nie przeszkadzały sobie wzajemnie w prawidłowej pracy.

Wentylator systemu oddymiania w garażu podziemnym, Smoke ventilation system fan in ungergroung garage

System Oddymiania - przepisy

Instalacja systemów oddymiania nie wynika jedynie z dobrowolnej chęci inwestora. Poza względami bezpieczeństwa i dodatkowych funkcjonalności (np. automatyczne przewietrzanie), ustawodawca wymusza tego typu rozwiązania w określonych przypadkach. Regulują to odpowiednie przepisy prawa. Obowiązek instalacji systemów oddymiania nakłada Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku. Nakazuje ono zastosowanie urządzeń do usuwania dymu (lub zapobiegających zadymieniu) w budynkach:
• Niskich posiadających strefę pożarową ZL II
• Średniowysokich (zawierających strefę pożarową ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V)
• Wysokich i wysokościowych (WW), w strefach pożarowych innych niż ZL IV, stosujemy rozwiązania techniczno-budowlane zabezpieczające przed zadymieniem poziomych dróg ewakuacyjnych
• W pasażu (krytym ciągu pieszym oraz w przykrytym dziedzińcu wewnętrznym), jeśli przylegają lokale handlowe i usługowe, stosujemy rozwiązania zapobiegające zadymieniu dróg ewakuacyjnych.
• W podziemiach, gdzie występuje pomieszczenie przeznaczone dla 100 i więcej osób, oraz budowli podziemnej z takim pomieszczeniem, stosujemy rozwiązania zapobiegające zadymieniu dróg ewakuacyjnych i tego pomieszczenia.
• Wysokich (strefy pożarowe inne niż ZL IV i PM – produkcyjno-magazynowe) i wysokościowych: Klatki schodowe i przedsionki przeciwpożarowe, będące częścią drogi ewakuacyjnej – stosować urządzenia zapobiegające zadymieniu.
• Klatki schodowe i przedsionki przeciwpożarowe będące częścią drogi ewakuacyjnej w budynku wysokim (dla strefy pożarowej PM) powinny być wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub samoczynnie oddymiające za pomocą wykrywania dymu.
• Niskich i średniowysokich zawierających strefę pożarową PM (produkcyjno-magazynowe) o gęstości obciążenia ogniowego ponad 500 MJ/m2 lub pomieszczenia o zagrożeniu wybuchem – stosujemy klatki schodowe obudowane i zamykane drzwiami, wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do odprowadzania dymu.
Systemy oddymiania, takie jak urządzenia do usuwania dymu i rozwiązania zapobiegające zadymieniu, są nie tylko korzystne ze względów funkcjonalnych, ale również wymagane przez ustawodawcę. Regulacje dotyczą zarówno różnych typów budynków, takich jak niskie, średniowysokie, wysokie i wysokościowe, jak również specyficznych obszarów, np. klatek schodowych, przedsionków przeciwpożarowych czy podziemi. W zależności od kategorii pożarowej i zagrożeń występujących w danym obiekcie, stosuje się odpowiednie rozwiązania, aby zapobiegać zadymieniu dróg ewakuacyjnych oraz ułatwiać skuteczną ewakuację w sytuacji pożaru.

System Oddymiania grawitacyjnego - rodzaje

W Polsce najpopularniejsze systemy oddymiania pochodzą od renomowanych producentów, takich jak D+H, Mercor, AFG i Polon-Alfa. Wybór odpowiedniego systemu oddymiania zależy od analizy projektowej i użytkowej konkretnego obiektu. Aby zapewnić kompleksowe zarządzanie ewakuacją, system oddymiania może być zintegrowany z innymi instalacjami bezpieczeństwa, takimi jak systemy SSP, kontroli dostępu i oświetlenia ewakuacyjnego.

Oddymianie grawitacyjne jest powszechnie stosowanym typem systemów oddymiania. Działa ono poprzez otwieranie klap pożarowych przy stropie, które odprowadzają niebezpieczne gazy i dymy. Jednocześnie pomieszczenie jest napowietrzane od dołu za pomocą drzwi, bram i okien. Dzięki temu możliwa jest skuteczna ewakuacja i prowadzenie działań gaśniczych. W takim systemie stosuje się napędy pneumatyczne lub elektryczne. Napędy pneumatyczne reagują na wzrost temperatury lub sygnał zewnętrzny, takie jak alarm pożarowy, który uruchamia zawór naboju pneumatycznego. Sprężone powietrze przepływa przez rurki systemu do siłownika, otwierając klapy w sposób dynamiczny. Wadą takiego rozwiązania jest konieczność wymiany naboju pneumatycznego po każdym użyciu oraz ręczne zamknięcie klapy, co może być kłopotliwe. Alternatywą są napędy elektryczne, które umożliwiają sterowanie otwieraniem i zamykaniem klap na żądanie, włącznie z opcją przewietrzania. Napędy elektryczne oferują wysoki komfort użytkowania. Ich zaletami są także wysoka czułość systemu (reagują na czujki dymu), łatwość monitorowania i integracji z innymi systemami, szybkie automatyczne uruchamianie za pomocą czujek pożarowych, możliwość wykorzystania do przewietrzania pomieszczeń oraz łatwa i ekonomiczna konserwacja (bez konieczności wymiany naboju lub elementu termoczułego).

Oprócz systemów grawitacyjnych istnieją również rozwiązania oddymiania mechanicznego. W tym przypadku dym i niebezpieczne gazy są odprowadzane za pomocą układu wentylatorów wyciągowych, zasilanych z głównego wyłącznika prądu. Ten typ instalacji jest szczególnie stosowany w garażach podziemnych, tunelach i wysokich budynkach.

Dodatkowo, do urządzeń uzupełniających zapobiegających zadymieniu i rozprzestrzenianiu się dymu należą: kurtyny dymowe, klapy żaluzjowe, bramy, drzwi i okna napowietrzające, klapy odcinające, itp. Komponenty systemu należy dobrać w taki sposób, aby były w pełni kompatybilne i posiadały odpowiednie certyfikaty i aprobaty.

Pomarańczowy przycisk z napisem „oddymianie”

System Oddymiania - budowa

Centrala oddymiania – jest mózgiem całej instalacji oddymiania. Jego główne funkcje to kontrola stanu przycisków, detektorów i wejść alarmowych oraz wykonywanie odpowiednich operacji (sterowań) zgodnie z konfiguracją systemu. Przy doborze centrali oddymiania konieczne jest uwzględnienie liczby i rodzaju zastosowanych napędów sterujących, czujników i przycisków, obciążenia prądowego oraz potencjalnej integracji z innymi instalacjami. Producenci oferują rozwiązania dostosowane do indywidualnych wymagań klienta. Można wybierać spośród różnych typów centrali, począwszy od kilkuamperowych prostych centralki z jedną grupą i linią dozorową, aż po duże, konfigurowalne centrale zdolne obsłużyć kilkadziesiąt urządzeń detekcyjnych i wykonawczych. W obudowie centrali umieszcza się akumulatory, które zapewniają stabilność systemu w przypadku braku zasilania z sieci. Centrale są wyposażone w diody i wyjścia informujące o uszkodzeniu, alarmie oraz braku zasilania.

Przycisk oddymiania – to element, którego wyzwolenie powoduje natychmiastowy alarm i uruchomienie sterowań (takich jak otwarcie klap, okien, drzwi itp.). W swojej budowie przypomina ręczny ostrzegacz pożarowy. Przycisk może być umieszczony za szybką ochronną i posiadać diodę informacyjną. Powinien być odpowiednio oznaczony i łatwo rozpoznawalny wśród innych przycisków na obiekcie.

Przycisk przewietrzania – stosowany w systemach oddymiania z napędami elektrycznymi, umożliwia otwieranie i zamykanie elementów ruchomych systemu. Dzięki niemu można wygodnie przewietrzyć pomieszczenie.

Klapy oddymiające – są podstawowymi elementami systemu oddymiania. Należy zweryfikować i odpowiednio dobrać siłownik (do klapy i centrali) oraz odpowiednie wymiary i powierzchnię czynną. Standardowe klapy z siłownikiem są dostępne w kompletnych zestawach.
Urządzenia napowietrzające – mogą nimi być bramy, okna, drzwi itp. Ich automatyczne (lub ręczne) otwarcie zapewnia wymianę powietrza w pomieszczeniu i napływ czystego powietrza do strefy dymowej, co pozwala na odprowadzenie niebezpiecznych substancji i dymu.

Czujki dymu – pozwalają stosunkowo wcześnie wykryć zagrożenie pożarem. Wykorzystują detektor optyczny reagujący na cząstki dymu. Należy dobrać odpowiednią czujkę do typu zastosowanego systemu. Czujki optyczne są bardziej czułe w porównaniu do elementów termoczułych (stosowanych tylko w wyjątkowych przypadkach).

Czujka pogodowa (deszcz-wiatr) – to przydatny dodatek do instalacji systemu oddymiania lub przewietrzania. Detektor wykrywa przekroczenie krytycznej wartości opadów lub siły wiatru i wysyła sygnał do centrali oddymiania, która automatycznie zamyka klapy i okna. Dzięki temu można uniknąć uszkodzeń elementów ruchomych oraz zniszczeń wewnątrz obiektu spowodowanych gwałtownymi warunkami pogodowymi.

System Oddymiania klatki schodowej

System oddymiania klatki schodowej jest często stosowany w różnego rodzaju budynkach. Zapewnia on usprawnienie ewakuacji znajdujących się z nim ludzi, dla których klatka schodowa to najważniejsza droga ewakuacyjna.

Najczęściej stosuje się oddymianie grawitacyjne na klatkach schodowych, które polega na unoszeniu produktów spalania w górę. Otwory oddymiające na stropie i niżej zainstalowane otwory napowietrzające współdziałają, tworząc przepływ powietrza ku górze. Funkcje działającego systemu oddymiania to: zmniejszenie stężenia niebezpiecznych substancji i temperatury w zagrożonych pomieszczeniach, zapewnienie bezpiecznej ewakuacji, odprowadzenie ciepła, ograniczenie strat finansowych i zapobieżenie rozprzestrzenianiu się dymu.

Aby określić wymaganą powierzchnię oddymiania dla klatki schodowej, uwzględnia się wysokość budynku. Dla budynków średniowysokich zaleca się 5% powierzchni poziomej klatki schodowej, a dla obiektów wysokich i wysokościowych 7,5%. Powierzchnia otworów napowietrzających powinna być większa, np. o 30% w stosunku do otworów oddymiających.

Trzykondygnacyjna klatka schodowa może mieć jedną lub kilka klap oddymiania na stropie, o wymiarach co najmniej 1x1m. Klapy są wyposażone w siłowniki elektryczne o mocy 1,5A, podłączone do linii sterującej za pomocą puszki pożarowej PIP. Przyciski alarmowe oddymiania są zamontowane na każdej kondygnacji, a przycisk przewietrzania może znajdować się pod klapą. Na najwyższej kondygnacji lub na każdej kondygnacji jest czujka optyczna dymu. Linie dozorowe prowadzi się kablem uniepalnionym YnTKSY, a linia sterująca – niepalnym kablem PH90. Na niższych kondygnacjach są otwory napowietrzające w formie okien lub drzwi z odpowiednimi siłownikami. Instalacja ma zasilacz z podtrzymaniem bateryjnym, a centrala zarządza systemem i wyświetla komunikaty o jego stanie.

System Oddymiania - przeglądy

Serwis i konserwacja systemu oddymiania są niezwykle ważne dla utrzymania instalacji w ciągłej sprawności i są również wymagane przez przepisy. Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 109/2010 poz. 719), system oddymiania powinien być poddawany przeglądowi i konserwacji co najmniej raz w roku (lub częściej, jeśli tak wymaga producent).

Podstawowe czynności przeprowadzane podczas serwisu i konserwacji systemu oddymiania obejmują:
• Testowanie działania centrali w trybie nadzoru, alarmu i uszkodzenia.
• Sprawdzanie poprawności komunikatów wychodzących i działania diod informacyjnych.
• Kontrolę zamocowania elementów detekcyjnych, przycisków, siłowników, klap oraz ich stanu technicznego.
• Symulację zadymienia czujek i wywołanie stanu alarmowego przy użyciu przycisku, w celu sprawdzenia czasu reakcji systemu.
• Kontrolę szczelności zamknięć klap, drzwi, okien oraz opcjonalnie regulację siłowników.
• Sprawdzanie zasilania z sieci oraz zasilania awaryjnego (stanu akumulatorów).
• Kontrolę ciągłości i połączenia przewodów linii dozorowych i wyjściowych.
• Sprawdzanie współpracy z innymi systemami, jeśli są one obecne.
• Sporządzenie protokołu przeglądu, diagnozy usterek oraz wpis do książki systemu.

Systemy oddymiania są szeroko stosowane zarówno w obiektach komercyjnych, jak i publicznych. Ich zastosowanie nie ogranicza się jedynie do oddymiania klatek schodowych, ale występuje również na halach produkcyjnych, magazynowych, handlowych itp. Przed zainstalowaniem systemu oddymiania, należy zawsze rozważyć, czy obiekt podlega obowiązkowi jego zastosowania. Projekt systemu oddymiania powinien być opracowany we współpracy z rzeczoznawcą. Zaleca się rozważenie tej kwestii we wczesnej fazie inwestycji, ponieważ rozwiązania związane z oddymianiem mogą mieć wpływ na architekturę budynku (np. umiejscowienie klap oddymiających na stropie, bramy i okna napowietrzające). Stosowane urządzenia muszą posiadać odpowiednie certyfikaty potwierdzające ich zgodność z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. W celu zaprojektowania i zrealizowania instalacji zaleca się skorzystanie z podmiot

Czujnik dymu umieszczony na suficie, Ceiling-mounted smoke detector.

System Oddymiania - przegląd systemów

system oddymiania

czerwone logo producenta

system oddymiania

Centrale serii RZN to seria urządzeń do sterowania oddymianiem, napowietrzaniem, zamknięciami przeciwpożarowymi. Cenione na rynku rozwiązanie ze względu na solidność i elastyczność zastosowań. Mamy do dyspozycji zarówno kompaktowe centrale 1 linia, 1 grupa (2A) jak i duże modułowe centrale o szerokich opcjach rozbudowy (64A). Możliwości systemu obejmują szereg funkcji: alarm w przypadku uszkodzenia, regulację czasu przewietrzania, ograniczenie wysuwu, service timer itp.
Linie dozorowe mogą obsługiwać do 8 przycisków i 14 czujek. Do wyboru obudowy plastykowe lub metalowe o podwyższonej klasie szczelności. Centrala monitoruje przewody pod kątem zwarcia i przerwy oraz kontroluje stan ładowania i akumulatorów. W ofercie producenta sprawdzone urządzenia współpracujące: przyciski oddymiania, przewietrzania, optyczne czujki pożarowe, czujki pogodowe, elementy regulujące temperaturę oraz napędy elektryczne szerokiego zastosowania (do drzwi, okien, klap).

system oddymiania

logo drugiego producenta

system oddymiania

Centrale polskiego producenta automatyki z serii AFG-2004 są ekonomicznym rozwiązaniem szerokiego zastosowania. Umożliwiają sterowanie klapami oddymiającymi, oddzieleniami pożarowymi, wentylatorami, kurtynami, roletami, bramami, drzwiami, oknami itp. Centrala realizuje funkcje oddymiania, przewietrzania na żądanie oraz zamykania klap w sytuacji wystąpienia deszczu lub silnego wiatru. Seria AFG-2004 zawiera centrale o różnych konfiguracjach prądowych od 2A do 48A.
Standardowo z centrali można wyprowadzić 2 linie dozorowe po 10 elementów. Obudowa stalowa w klasie szczelności IP42. Do wyboru wersje centrali autonomiczne i współpracujące z systemem sygnalizacji pożaru. Istnieje możliwość modułowego rozszerzenia o dwa dodatkowe wyjścia przekaźnikowe. Przekaźniki o obciążalności 230VAC/8A można zasilić sieciowym źródłem napięcia lub bezpośrednio z centrali (24VDC/1A).

 

System oddymiania

Sprawdź również: SSWiN, CCTV, SSP, DSO, KD, PPOŻ