SYSTEM ODDYMIANIA

System Oddymiania

System Oddymiania grawitacyjnego

Jest najczęściej stosowanym systemem na klatkach schodowych, halach magazynowych, produkcyjnych i handlowych. Pozwala na odprowadzenie niebezpiecznych gazów i gorącego powietrza z budynku. Zmniejsza straty w ludziach i mieniu, pozwala na sprawniejszą ewakuację i akcję gaśniczą. System oddymiana poprzez centralę oddymiania steruje klapami oddymiającymi. Możliwe jest jednoczesne spowodowanie otwarcia bram, okien lub drzwi napowietrzających a także opuszczenie kurtyn dymowych. System klap może być wyposażony w napędy pneumatyczne lub elektryczne. Sygnał wysterowania oddymiania pochodzi z czujki lub przycisku będących jego elementami. Może być także zaimportowany ze współpracującego systemu sygnalizacji pożaru. Obiekty, gdzie występuje obowiązek stosowania odymiania określone zostały na podstawie stosownego rozporządzenia. Zakres funkcjonalności systemu dobiera się po uwzględnieniu uwarunkowań architektonicznych.

Projekt systemu oddymiania powinien być zatwierdzony przez rzeczoznawcę do spraw bezpieczeństwa pożarowego. Przestrzeganie zasad wiedzy technicznej i aktualnie obowiązujących przepisów są rzeczą niezbędną w tego typu instalacjach. Firma PW FLORTECH świadczy usługi projektowania, wykonawstwa i serwisu instalacji na terenie całego kraju.

Obsługujemy klientów komercyjnych i publicznych na terenie województw: wielkopolskie, dolnośląskie, lubuskie, mazowieckie, śląskie, łódzkie, kujawsko-pomorskie, opolskie, świętokrzyskie. Zasięg naszej działalności obejmuje miasta m.in.: Poznań, Wrocław, Łódź, Warszawa, Bydgoszcz, Toruń, Piła, Zielona Góra, Konin, Kalisz, Ostrów Wlkp, Kępno, Krotoszyn, Leszno, Częstochowa, Kraków, Opole.

Klientów z obszaru: Katowice, Sosnowiec, Gliwice, Zabrze, Bytom, Ruda Śląska, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Chorzów, Jaworzno, Mysłowice, Siemianowice Śląskie, Tarnowskie Góry, Piekary Śląskie, Będzin. Zapraszamy do kontaktu z oddziałem firm w Katowicach, PW Flortech Południe.

System Oddymiania - przepisy

System Oddymiania

Instalacja systemu oddymiania nie wynika jedynie z dobrowolnej chęci inwestora. Poza względami bezpieczeństwa i dodatkowych funkcjonalności (np. automatyczne przewietrzanie) ustawodawca wymusza tego typu rozwiązania w określonych przypadkach. Regulują to odpowiednie przepisy prawa. Obowiązek instalacji oddymiania nakłada Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku. Nakazuje ono zastosowanie urządzeń do usuwania dymu (lub zapobiegających zadymieniu) w budynkach:
• Niskich posiadających strefę pożarową ZL II
• Średniowysokich (zawierających strefę pożarową ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V)
• Wysokich i wysokościowych (WW), w strefach pożarowych innych niż ZL IV, stosujemy rozwiązania techniczno-budowlane zabezpieczające przed zadymieniem poziomych dróg ewakuacyjnych
• W pasażu (krytym ciągu pieszym oraz w przykrytym dziedzińcu wewnętrznym) jeśli przylegają lokale handlowe i usługowe, stosujemy rozwiązania zapobiegające zadymieniu dróg ewakuacyjnych.
• W podziemiach, gdzie występuje pomieszczenie przeznaczone dla 100 i więcej osób, oraz budowli podziemnej z takim pomieszczeniem, stosujemy rozwiązania zapobiegające zadymieniu dróg ewakuacyjnych i tego pomieszczenia.
• Wysokich (strefy pożarowe inne niż ZL IV i PM – produkcyjno-magazynowe) i wysokościowych: Klatki schodowe i przedsionki przeciwpożarowe, będące częścią drogi ewakuacyjnej – stosować urządzenia zapobiegające zadymieniu.
• Klatki schodowe i przedsionki przeciwpożarowe będące częścią drogi ewakuacyjnej w budynku wysokim (dla strefy pożarowej PM) powinny być wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub samoczynnie oddymiające za pomocą wykrywania dymu.
• Niskich i średniowysokich zawierającym strefę pożarową PM (produkcyjno-magazynowe) o gęstości obciążenia ogniowego ponad 500 MJ/m2 lub pomieszczenia o zagrożeniu wybuchem – stosujemy klatki schodowe obudowane i zamykane drzwiami, wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do odprowadzania dymu.

system sygnalizacji pozaru

Potrzebujesz pomocy?

Zadzwoń  62 767 24 90,  lub napisz  do nas na  kontakt@systemyflortech.pl

System Oddymiania grawitacyjnego - rodzaje

Najpopularniejsze w Polsce system oddymiania pochodzą od producentów takich jak D+H, Mercor, AFG czy Polon-Alfa. Dobór optymalnego systemu odbywa się po weryfikacji uwarunkowań projektowych i użytkowych konkretnego obiektu. System oddymiania można zintegrować z innymi instalacjami bezpieczeństwa (systemem SSP, kontroli dostępu, oświetlenia ewakuacyjnego) w celu wypracowania kompleksowego zarządzania ewakuacją.

Oddymianie grawitacyjne – powszechnie stosowanym typem systemów oddymiania jest oddymianie grawitacyjne. Działa ono na zasadzie otwarcia klap pożarowych przy stropie przez które odprowadzane są niebezpieczne gazy i dymy. Jednocześnie pomieszczenie napowietrzane jest od dołu przy pomocy drzwi, bram i okien. Dzięki temu możliwa jest sprawna ewakuacja i prowadzenie akcji gaśniczej. Do instalacji dobiera się napędy pneumatyczne lub elektryczne. Napędy pneumatyczne działają na zasadzie wyzwolenia czujnika temperatury lub sygnału zewnętrznego (na przykład z systemu alarmu pożarowego) który wyzwala zawór naboju pneumatycznego. Sprężone powietrze transportowane przez system rurek dociera do siłownika i otwiera klapę w dynamiczny sposób.Minusem takiego rozwiązania jest konieczność wymiany naboju pneumatycznego za każdym wyzwoleniem i konieczność ręcznego zamknięcia klapy (dostęp do niej może być kłopotliwy). Alternatywnym rozwiązaniem jest zastosowanie napędów elektrycznych które umożliwiają otwieranie i zamykanie klapy na życzenie (opcja przewietrzenia). Napęd elektryczny gwarantuje wysoki komfort użytkowania. Jego zaletami są także duża czujność systemu (może być wyzwalany przez czujki dymu), swobodna możliwość monitorowania i integracji z innymi systemami, szybkie automatyczne wyzwalanie przez czujki pożarowe, możliwość użycia w celu przewietrzenia pomieszczeń, sprawna i tania konserwacja (bez konieczności zużywania naboi lub elementu termo czułego).

Oddymianie mechaniczne– poza systemami grawitacyjnymi istnieją rozwiązania oddymiania mechanicznego. W takim przypadku odprowadzenie dymu i niebezpiecznych gazów przebiega dzięki układowi wentylatorów wyciągowych. Zasilane są one sprzed głównego wyłącznika prądu. Ten typ instalacji stosujemy przede wszystkim w garażach podziemnych, tunelach i budynkach wysokich.
Do komplementarnych urządzeń zapobiegających zadymieniu i rozprzestrzenianiu się dymu zaliczamy: kurtyny dymowe, klapy żaluzjowe, bramy, drzwi i okna napowietrzające, klapy odcinające itp. Komponenty systemu należy dobierać w sposób zapewniający pełną kompatybilność oraz posiadanie odpowiednich certyfikatów i aprobat.

afg
system oddymiania
system oddymiania
system oddymiania
system oddymiania

System Oddymiania - budowa

Centrala oddymiania – jest mózgiem całej instalacji. Jej główne funkcje to kontrola stanu przycisków, detektorów i wejść alarmowych oraz wykonywanie odpowiednich operacji (sterowań) zgodnie z jej konfiguracją. Przy doborze centrali oddymiania konieczne jest wzięcie pod uwagę liczby i rodzaju zastosowanych napędów sterujących, czujników i przycisków, obciążenia prądowego i potencjalnej integracji z innymi instalacjami. Producenci oferują rozwiązania dopasowane do wymagań klienta. Od kilkuamperowej prostej centralki z jedną grupą i jedną linią dozorową, po duże, konfigurowalne centrale mogące obsłużyć kilkadziesiąt urządzeń detekcyjnych i wykonawczych. W obudowie umieszcza się akumulatory, które zapewniają stabilność systemu w warunkach braku zasilania z sieci. Centrale posiadają diody i wyjścia informujące o uszkodzeniu, alarmie, braku zasilania.

Przycisk oddymiania – to element po wyzwoleniu którego następuje natychmiastowy alarm i uruchomienie sterowań (otwarcie klap, okien, drzwi itp.) W swojej budowie przypomina ręczny ostrzegacz pożarowy. Przycisk może znajdować się za szybką ochronną i posiadać diodę informacyjną. Powinien być odpowiednio oznaczony i odróżniać się od innych przycisków zainstalowanych na obiekcie.

Przycisk przewietrzania – stosowany w systemach o napędach elektrycznych przycisk może być wykorzystywany do otwierania i zamykania elementów ruchomych systemu. Dzięki temu możliwe jest wygodne przewietrzenie pomieszczenia.

Klapy oddymiające – podstawowy element system oddymiania. Należy zweryfikować i odpowiednio dobrać siłownik (do klapy i centrali) oraz wymiary i powierzchnię czynną. Standardowe klapy z siłownikiem dostępne są w kompletnych zestawach.

Urządzenia napowietrzające – mogą być nimi bramy, okna, drzwi itp. Ich automatyczne (lub ręczne) otwarcie zapewnia wymianę powietrza w pomieszczeniu a przez to odprowadzenie niebezpiecznych substancji i dymu.

Czujki dymu – pozwalają stosunkowo wcześnie wykryć zagrożenie. W tym celu wykorzystują detektor optyczny reagujący na cząstki dymu. Należy dobrać czujkę odpowiednią do typu zastosowanego systemu. Przy zastosowaniu detektorów optycznych możemy liczyć na stosunkowo większą czułość w stosunku do elementów termo czułych.

Czujka pogodowa (deszcz-wiatr) – przydatny element dodatkowy do instalacji oddymiania lub przewietrzania. Detektor wykrywa naruszenia krytycznej wartości opadów lub siły wiatru i wysyła sygnał do centrali oddymiania, która w sposób automatyczny zamknie klapy i okna. Dzięki temu unikniemy uszkodzenia elementów ruchomych oraz zniszczeń wewnątrz obiektu spowodowanych gwałtowną pogodą.

System Oddymiania klatki schodowej

Aby ustalić powierzchnię czynną oddymiania wymaganą dla klatki schodowej należy wziąć pod uwagę wysokość budynku. Przykładowo dla budynków średniowysokich możemy zastosować 5% powierzchni poziomej klatki schodowej a dla obiektów wysokich i wysokościowych 7,5% tej powierzchni. Powierzchnia otworów napowietrzających powinna być odpowiednio większa i np. +30% w stosunku do powierzchni otworów oddymiających.
Przykładowe oddymianie dla trzykondygnacyjnej klatki schodowej może składać się z jednej lub kilku klap oddymiania montowanych na stropie o wymiarach co najmniej 1x1m (co daje ok. 0,65m2 powierzchni czynnej oddymiania dla jednej klapy). Klapy wyposażone są w siłowniki elektryczne 1,5A każdy. Siłowniki podłączone są do linii sterującej za pomocą puszki pożarowej PIP. Alarmowe przyciski oddymiania montujemy na każdej kondygnacji. Przycisk przewietrzania może znajdować się bezpośrednio pod klapą w celu wizyjnej kontroli zadziałania. Na najwyższej kondygnacji (lub na każdej) montowana jest czujka optyczna dymu. Przewód linii dozorowej prowadzimy kablem uniepalnionym YnTKSY natomiast linię sterującą niepalnym kablem PH90 (np. HTKSH lub HDGS). Na niższych kondygnacjach zapewniamy otwory napowietrzające w postaci okien lub drzwi. Aby umożliwić automatyczne napowietrzanie montowane są odpowiednie siłowniki. Instalacja powinna być wyposażona w zasilacz z podtrzymaniem bateryjnym (oba elementy mieszczą się w obudowie centrali). Centrala o odpowiedniej wielkości (np. 8 amperów, 1 linia, 2 grupy) zarządza działaniem systemu i wyświetla komunikaty o jego stanie. System można uzupełnić o czujkę pogodową i zintegrować z instalacją SSP. W celu określenia parametrów i zakresu systemu oddymiania dla konkretnego obiektu należy jego koncepcję uzgodnić z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń pożarowych.

Na klatkach schodowych ze względu na ich budowę najczęściej stosuje się oddymianie grawitacyjne. Działanie bazuje na zjawisku unoszenia produktów spalania w górę i ich koncentrację w wyższych partiach pomieszczenia. Zjawisko ulega wzmożeniu gdy różnica temperatur w pomieszczeniu i na zewnątrz jest większa. Jednocześnie im większa wysokość „komina” tym intensywniejszy przepływ powietrza. Otwory oddymiające na stropie i zainstalowane niżej otwory napowietrzające współdziałają ze sobą wytwarzając ciąg ku górze (zasada analogiczna do działania komina).

Funkcje prawidłowo działającego systemu obejmują:
•Zmniejszenie koncentracji niebezpiecznych produktów spalania oraz poziomu temperatury w zagrożonych pomieszczeniach przez ich odprowadzenie i zastąpienie czystym powietrzem
•Zapewnienie warunków do bezpiecznej ewakuacji ludzi, zmniejszenie ryzyka zatrucia toksycznymi substancjami i zapewnienie poziomu widoczności umożliwiającej sprawne przeprowadzenie akcji ewakuacyjnej i gaśniczej
• Odprowadzenie ciepła z elementów konstrukcyjnych budynku i zmniejszenie zagrożenia rozgorzenia pożaru i zawalania na skutek utraty parametrów nośnych konstrukcji
• Ograniczenie strat finansowych spowodowanych wysoką temperaturą i niszczącymi właściwościami dymu i sadzy
• Zapobieganie rozprzestrzenieniu się dymu do innych pomieszczeń
• Spełnienie funkcji okna przez klapy pożarowe (doświetlenie pomieszczenia, wyłaz)
• Opcja przewietrzenia pomieszczenia (także w normalnych warunkach)

System Oddymiana
system sygnalizacji pozaru

Potrzebujesz pomocy?

Zadzwoń  62 767 24 90,  lub napisz  do nas na  kontakt@systemyflortech.pl

System Oddymiania - przeglądy

Serwis i konserwacja systemu oddymiania pomaga utrzymać instalację w ciągłej sprawności i jest jednocześnie wymagana w świetle przepisów. Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów – Dz.U. 109/2010 poz. 719) reguluje konieczność dokonywania przeglądu i konserwacji systemu oddymiania przynajmniej raz w roku (lub częściej, jeśli tak ustalił producent).

Czynności którym poddawana jest instalacja obejmują:
• Testy pracy centrali w stanie nadzoru, alarmu, uszkodzenia
• Sprawdzenie poprawność komunikatów wychodzących i działania diod informacyjnych
• Kontrola zamocowania elementów detekcyjnych, przycisków, siłowników, klap oraz ich stanu technicznego
• Zadymienie czujek oraz wyzwolenie stanu alarmowego przyciskiem, sprawdzenie czasu zadziałania
• Kontrola szczelności zamknięć klap, drzwi, okien. Regulacja siłownika (opcjonalnie)
• Sprawdzenie zasilania z sieci oraz zasilania awaryjnego (stanu akumulatorów)
• Kontrola ciągłości i połączenia przewodów linii dozorowych i wyjściowych
• Kontrola współpracy z systemami współpracującymi (opcjonalnie)
• Wykonanie protokołu przeglądu, diagnozy usterek / Wpis do książki systemu

Systemy oddymiania są obecnie bardzo szeroko stosowane zarówno w obiektach o charakterze komercyjnym jak i obiektach publicznych. Oddymianie klatek schodowych to nie jedyne zastosowanie tego typu instalacji. Oddymianie powszechnie występuje także na halach produkcyjnych, magazynowych, handlowych itp. Należy każdorazowo rozważyć, czy obiekt nie jest objęty obowiązkiem zastosowania oddymiania. Projekt systemu oddymiania powinien zostać przygotowany w konsultacji z rzeczoznawcą. Zaleca się aby rozważenie tej kwestii na wczesnym etapie inwestycyjnym, gdyż rozwiązania związane z oddymianiem mogą mieć wpływ na architekturę budynku (np. klapy oddymiające na stropie, bramy i okna napowietrzające). Stosowane urządzenia muszą posiadać odpowiednie certyfikaty dopuszczające je do ochrony przeciwpożarowej. W celu zaprojektowania a następnie realizacji instalacji najlepiej skorzystać z podmiotu posiadającego odpowiednie doświadczenie realizacji tego typu zadań.

System Oddymiania - przegląd systemów

system oddymiania

System Oddyamiania d+h

system oddymiania

System Oddyamiania d+h

Centrale serii RZN to seria urządzeń do sterowania oddymianiem, napowietrzaniem, zamknięciami przeciwpożarowymi. Cenione na rynku rozwiązanie ze względu na solidność i elastyczność zastosowań. Mamy do dyspozycji zarówno kompaktowe centrale 1 linia, 1 grupa (2A) jak i duże modułowe centrale o szerokich opcjach rozbudowy (64A). Możliwości systemu obejmują szereg funkcji: alarm w przypadku uszkodzenia, regulację czasu przewietrzania, ograniczenie wysuwu, service timer itp.

Linie dozorowe mogą obsługiwać do 8 przycisków i 14 czujek. Do wyboru obudowy plastykowe lub metalowe o podwyższonej klasie szczelności. Centrala monitoruje przewody pod kątem zwarcia i przerwy oraz kontroluje stan ładowania i akumulatorów. W ofercie producenta sprawdzone urządzenia współpracujące: przyciski oddymiania, przewietrzania, optyczne czujki pożarowe, czujki pogodowe, elementy regulujące temperaturę oraz napędy elektryczne szerokiego zastosowania (do drzwi, okien, klap).

System Oddyamiania d+h

system oddymiania

System Oddymiania AFG

system oddymiania

system oddymiania afg

Centrale polskiego producenta automatyki z serii AFG-2004 są ekonomicznym rozwiązaniem szerokiego zastosowania. Umożliwiają sterowanie klapami oddymiającymi, oddzieleniami pożarowymi, wentylatorami, kurtynami, roletami, bramami, drzwiami, oknami itp. Centrala realizuje funkcje oddymiania, przewietrzania na żądanie oraz zamykania klap w sytuacji wystąpienia deszczu lub silnego wiatru. Seria AFG-2004 zawiera centrale o różnych konfiguracjach prądowych od 2A do 48A.

Standardowo z centrali można wyprowadzić 2 linie dozorowe po 10 elementów. Obudowa stalowa w klasie szczelności IP42. Do wyboru wersje centrali autonomiczne i współpracujące z systemem sygnalizacji pożaru. Istnieje możliwość modułowego rozszerzenia o dwa dodatkowe wyjścia przekaźnikowe. Przekaźniki o obciążalności 230VAC/8A można zasilić sieciowym źródłem napięcia lub bezpośrednio z centrali (24VDC/1A).

system oddymiania afg
system sygnalizacji pozaru

Potrzebujesz pomocy?

Zadzwoń  62 767 24 90,  lub napisz  do nas na  kontakt@systemyflortech.pl

System oddymiania

Sprawdź również: SSWiN, CCTV, SSP, DSO, KD, PPOŻ