.

System Sygnalizacji Włamania i Napadu SSWiN

System Sygnalizacji Włamania i Napadu SSWiN

System Sygnalizacji Włamania i Napadu SSWIN jest to system powszechnie stosowany zarówno w domach jak i w obiektach komercyjnych. Ten rodzaj systemu zabezpiecza przed wtargnięciem na obiekt osób niepowołanych (włamanie, napad, kradzież, dewastacja). Oprócz funkcji alarmowej może spełniać funkcje sterownicze i podstawowe funkcje zarządzania budynkiem. Dzięki temu oprócz standardowych zastosowań systemy sygnalizacji włamania i napadu mogą wykonywać szereg innych funkcji dostosowanych do indywidualnych wymagań użytkownika. Scenariusz działania (reakcji) podlega swobodnej konfiguracji w dostępnych na rynku rozwiązaniach. Systemy te stanowią podstawowy element elektronicznego bezpieczeństwa obiektu. Urządzenia składowe zawierają zabezpieczenia antysabotażowe powiadamiające o próbie zniszczenia lub otwarcia danego elementu. System Sygnalizacji Włamania i Napadu mogą być oparte zarówno na technologii przewodowej jak i bezprzewodowej. Nowoczesne platformy programowe do zarządzania SSWiN pozwalają na mobilną kontrolę i sterowanie systemem przy pomocy telefonu komórkowego. Instalacja może chronić jedną lub wszystkie strefy przy pomocy urządzeń do zastosowań wewnętrznych lub zewnętrznych.

System Sygnalizacji Włamania i Napadu SSWiN pozwalają zabezpieczyć jedną lub więcej stref ochrony obiektu: • Peryferyjną – obejmującą obszar zewnętrzny poza ogrodzeniem. W strefie peryferyjnej mogą legalnie przebywać osoby postronne. • Zewnętrzną – znajduje się ona na terenie otwartym przyległym do chronionego budynku. Naruszenie strefy zewnętrznej przez osobę niepowołaną jest równoznaczne z pojawieniem się zagrożenia (np. przejście przez płot). • Wewnętrzną – obejmuje konstrukcję i wnętrze budynku.

Odpowiednie zaprojektowanie, dobór elementów systemu i fachowe wykonanie instalacji są niezbędne dla zapewnienia optymalnego poziomu bezpieczeństwa. Firma PW FLORTECH wykonuje i serwisuje instalacje na terenie całej Polski. Obsługujemy w szczególności województwa: wielkopolskie, dolnośląskie, lubuskie, mazowieckie, śląskie, łódzkie, kujawsko-pomorskie, opolskie, świętokrzyskie. Świadczymy usługi na ternie miast: Poznań, Wrocław, Łódź, Warszawa, Bydgoszcz, Toruń, Piła, Zielona Góra, Konin, Kalisz, Ostrów Wlkp, Kępno, Krotoszyn, Leszno, Częstochowa, Kraków, Opole.

PW Flortech Południe, jest szczególnie nastawiony na obszar: Katowice, Sosnowiec, Gliwice, Zabrze, Bytom, Ruda Śląska, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Chorzów, Jaworzno, Mysłowice, Siemianowice Śląskie, Tarnowskie Góry, Piekary Śląskie, Będzin.

System Sygnalizacji Włamania i Napadu SSWiN - elementy systemu

Poniżej opisano podstawowe elementy detekcyjne, sygnalizacyjne i wykonawcze stosowane w systemach alarmowych. Produkty oferowane przez poszczególnych producentów różnią się zarówno jakością, parametrami technicznymi, stopniem zabezpieczenia, funkcjonalnością oraz oczywiście ceną. Istotnym parametrem na który należy wziąć uwagę jest łatwość obsługi, platforma do zarządzania systemem a także dostępność serwisu i części zamiennych.

System Sygnalizacji Włamania i Napadu SSWiN – centrala zawiera w sobie zamknięte w metalowej obudowie płytę główną systemu, zasilacz, akumulatory i dodatkowe moduły funkcyjne. Centrala jest najważniejszym elementem i mózgiem całego systemu. Centralny komputer zbiera, zapisuje i przetwarza informacje z pozostałych elementów systemu. Ma także funkcję decyzyjną – wykonuje odpowiednie operacje (alarmowe, sterownicze, powiadamiania) zgodnie z jej konfiguracją. Zwykle różne typy użytkowników mają przypisane (lub definiowane) różne uprawnienia (użytkownik, administrator, serwisant itp.). Centrala posiada określoną liczbę wyjść i wejść. Centralę należy dobierać zgodnie z przewidywaną wielkością instalacji, wymaganym stopniem zabezpieczenia i oczekiwaną funkcjonalnością.

Czujka podczerwieni-element systemu SWIN, Infrared motion detector - IAS system element

System Sygnalizacji Włamania i Napadu SSWiN – najpopularniejsze czujki:

Aktywna czujka podczerwieni (Bariera podczerwieni) – często wykorzystywane na zewnątrz obiektu (przydatne także wewnątrz). Tworzą niewidzialną barierę promieni podczerwonych rozciągających się pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem (tworzą niejako bramkę). Naruszenie bariery przez intruza powoduje alarm. Mogą one posiadać specjalne mechanizmy zapewniające odporność na trudne warunki zewnętrzne.

Czujka MW mikrofalowa – wykrywa ruch wykorzystując wysyłane i odbijane przez poruszający się obiekt fale mikrofalowe. Wykrywa więc ruch w jej kierunku lub oddalający się. Jej zaletą jest odporność na zmiany promieniowania cieplnego takie jak przeciągi, kaloryfery, klimatyzatory, które mogłyby wywoływać fałszywe alarmy w przypadku zastosowania czujek innego typu (PIR / podczerwieni).

Kontaktron (Czujka otwarcia, Czujka magnetyczna) – otwarcie okna lub drzwi powoduje naruszenie czujki tego typu. Składa się ona z kontaktronu (styku), który reaguje na zanik pola elektromagnetycznego magnesu (zamontowanego po drugiej stronie drzwi lub okna).

Czujka stłuczenia i czujka wibracyjna – czujki tego typu reagują na dźwięk towarzyszący zbiciu szyby (szkła) lub wykrywają wibracje występujące przy fizycznym naruszeniu elementu budynku (np. uderzenie młotem, wyważenie, wiercenie).

Czujka PIR (Czujka ruchu na podczerwień, Pasywna czujka podczerwieni) – to najczęściej stosowana czujka ruchu. Jej działanie polega na wykryciu zmiany promieniowania cieplnego w jej polu widzenia. Można powiedzieć, że czujka „widzi” cieplejsze niż tło obiekty poruszające się w jej polu widzenia. Wykrywa ona zatem ludzi i zwierzęta oraz inne zmiany promieniowania cieplnego. Z założenia powinna wykrywać jedynie ludzi, dlatego czujki te posiadają często mechanizmy rozpoznawania (algorytmy) odporne na zwierzęta (np. do 25 kg). Może zaistnieć możliwość „obejścia” czujki poprzez jej odpowiednie zasłonięcie przez włamywacza. Aby wyeliminować takie ryzyko należy zastosować czuję z dodatkowym systemem antymaskingu.

Czujka dualna – wykorzystuje dwa rodzaje detektorów (działające na różnej zasadzie) w jednej obudowie. Najczęściej wykorzystuje się detektor podczerwieni (PIR) i mikrofalowy (MW). Czujki dualne (PIR + MW) umożliwiają precyzyjne wykrycie zagrożenia i są odporne na więcej typów fałszywych alarmów, z którymi nie poradziłaby sobie czujka z pojedynczym detektorem.

Przycisk napadowy – naciśnięcie go wywołuje natychmiastowy alarm. Może być ukryty w dyskretnym miejscu, aby użytkownik obiektu mógł w sposób niezauważony wywołać alarm w momencie zagrożenia. Miejsce jego zainstalowania powinno być odporne na przypadkowe naciśnięcie.

Sygnalizator – może być akustyczny lub akustyczno-optyczny. W tym drugim przypadku oprócz dźwięku o natężeniu powyżej 75dB emituje zwracające uwagę sygnały świetlne. Sygnalizatory SSWiN występują w dwóch odmianach w zależności od środowiska pracy: Sygnalizatory wewnętrzne i zewnętrzne Mogą być wyposażone w dodatkowe funkcjonalności jak wbudowana bateria (uniemożliwia odcięcie zasilania w celu uszkodzenia sygnalizatora), styk antysabotażowy (wykrywa sabotaż) lub zabezpieczenia przed wygłuszeniem pianką.

Klawiatura zdalna (manipulator) – służy do obsługi centrali SSWiN za pomocą klawiatury i/lub wyświetlacza. Odpowiednie diody sygnalizują uszkodzenia i alarmy. Wyświetlacz pozwala na wyświetlanie komunikatów związanych z konfiguracją, obecnym stanem centrali oraz ułatwia zlokalizowanie miejsca powstania alarmu. Nowoczesne manipulatory posiadają przyjazny dla użytkownika graficzny interface pozwalający monitorować i sterować funkcjami automatyki i zarządzania budynkiem.

Modułu funkcyjne (monitorujące i sterujące) – . umożliwiają monitorowanie i sterowanie urządzeniami i systemami wykonawczymi np. drzwiami, bramami, roletami, systemem telewizji dozorowej CCTV, ogrzewaniem, oświetleniem itp. Specjalnym rodzajem modułu jest moduł powiadamiania, który wysyła informację o alarmie za pomocą linii telefonicznej lub GSM. W przypadku systemów SSWiN rzadziej stosowany jest tor radiowy.

Tablety z aplikacją alarmu włamania i napadu, Tablets with app for intrusion and robbery alarm.

Obiekt zabezpieczony podzielony jest na strefy dozorowe w celu identyfikacji miejsca powstania zagrożenia. Elementy systemu rozmieszczone są w ten sposób aby zabezpieczać kluczowe drogi wejścia na obiekt przed ingerencją niepowołanych osób lub niebezpiecznych zdarzeń.

system sygnalizacji pozaru

Potrzebujesz pomocy?

Zadzwoń  62 767 24 90,  lub napisz  do nas na  kontakt@systemyflortech.pl

System Sygnalizacji Włamania i Napadu SSWiN - Fałszywe alarmy i błędy instalacyjne.

W toku użytkowania systemu fałszywe alarmy stanowią zwykle większość sygnałów alarmowych. Ich eliminacja wymaga w pierwszej kolejności odpowiedniego zaprojektowania i dobrania elementów instalacji. W drugiej kolejności po uruchomieniu należy pamiętać o prawidłowym użytkowaniu i serwisie systemu.

W systemach sygnalizacji włamania i napadu fałszywe alarmy zwykle wywoływane są przez:
• Błąd użytkownika systemu (np. pozostawienie otwartego okna lub drzwi, błędne hasło rozbrojenia systemu, nieumyślne naruszenie strefy chronionej)
• Czynniki zewnętrzne (zwierzęta, warunki atmosferyczne, prace remontowe itp.)
• Nieprawidłowy sposób instalacji lub konfiguracji systemu

W celu ich uniknięcia zaleca się odpowiednie przeszkolenie użytkowników systemu a także korzystanie z doświadczonego instalatora oraz regularne przeglądy i serwisowanie. Do najczęstszych błędów spotykanych w zakresie instalacji systemów alarmowych zaliczamy nieodpowiednie rozmieszczenie i dobór elementów systemu. Błędy tego rodzaju powstają zwykle przez nieuwzględnienie warunków środowiskowych, architektonicznych i użytkowych występujących na obiekcie chronionym. Centrala i manipulatory systemu powinny być umieszczone w miejscu o wysokim poziomie ochrony, bez dostępu osób niepowołanych. Kable i czujki powinny być rozmieszczone z uwzględnieniem możliwych źródeł zakłóceń (elektromagnetycznych, cieplnych, atmosferycznych itp.). Ważnym aspektem zaprojektowania i konfiguracji systemu alarmowego jest odpowiednie wyznaczenie stref dozorowych. Pozwoli to na zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa z jednej strony i zachowanie wygody eksploatacji dla użytkowników. Nieprawidłowe dobranie elementów zasilania awaryjnego może sprawić problemy (w zakresie bezpieczeństwa i funkcjonalności) w razie zaniku napięcia w sieci elektrycznej. Nie mniej ważne jest odpowiedni dobór i ułożenie okablowania. Czynniki, jakie należy brać pod uwagę obejmują: typ kabla (odpowiedni dla łączonych urządzeń, o wystarczających parametrach prądowych, odporny na występujące zakłócenia, posiadający wymagane atesty). Kable należy prowadzić zgodnie z projektem i wytycznymi, omijając potencjalne źródła zakłóceń, odpowiednio go maskując (zwłaszcza w strefach o dużym stopniu zagrożenia).

System Sygnalizacji Włamania i Napadu SSWiN - zalecenia

Poniżej podano podstawowe informacje dotyczące instalacji, wykonawstwa i planowania instalacji SSWiN. Nie mogą one być traktowane bezwzględnie, gdyż konkretne rozwiązanie zawsze zależy od typu systemu oraz uwarunkowań środowiskowych i technicznych. Proces planowania i instalacji należy powierzyć podmiotom i osobom o odpowiednim doświadczeniu i kwalifikacjom.

Połączenia miedzy urządzeniami detekcyjnymi a centralą wykonujemy kablem YTDY nieekranowanym. W przypadkach, gdy producent zaleca zastosowanie kabla typu skrętka stasuje się zwykle kablel UTP kat.5e. Spadek napięcia na trasie kabla nie powinien przekraczać 1V – należy w tym celu dobrać kabel o odpowiednim przekroju żyły (zwykle około 0,5 mm +/- 0,2mm). Kabel powinien być oddalony od przewodów energetycznych i lamp oświetleniowych. W miejscach gdzie nie jest to możliwe przecięcie takich kabli z kablem SSWiN powinno przebiegać pod kontem prostym. Trasa powinna przebiegać w miejscach o niskim ryzyku uszkodzenia mechanicznego i sabotażu. Długość trasy nie powinna przekraczać wartości zalecanych przez producenta. Systemy SSWiN budowane są w oparciu o topologię gwiazdy (oddzielny kabel z centrali do każdego elementu). Zaleca się oznaczyć końce prowadzonych kabli w celu uniknięcia błędów przy połączeniu do centrali alarmowej. Wszelkie linie telefoniczne alarmowe przeznaczone do transmisji alarmów powinny być wydzielone (niezależne). Centrala powinna być montowana w miejscu o wysokim poziomie bezpieczeństwa, bez dostępu do niej osób trzecich. Miejsce jej zainstalowania powinno być względnie stabilne i odizolowane od czynników zewnętrznych takich jak: wilgoć, skrajne temperatury, kurz, niebezpieczne substancje chemiczne. Centrala winna być oddalona od urządzeń mogących wywoływać zakłócenia np. szafy energetyczne, grzejniki, kotły, generatory, wentylatory, moduły klimatyzacji itp. Manipulatory (klawiatury) powinny być instalowane w miejscach umożliwiających swobodną obsługę systemu przez jego użytkowników.

Uszkodzenie manipulatora nie powinno mieć wpływu na prawidłowe alarmowanie. Elementy detekcyjne (czujki) instalujemy zgodnie z ich przeznaczeniem i dokumentacją techniczno-rozruchową producenta. Środowisko ich pracy powinno pozwalać na stabilną i niezakłóconą eksploatację. Ich liczba powinna być określona w sposób optymalny. Unikamy dublowania elementów chroniących ten sam obszar zagrożenia (chyba, że ma to uzasadnienie w fazie projektowej np. zapewnienie większego poziomu bezpieczeństwa i niezawodności w obszarze krytycznym). Detektory umieszczamy w sposób zabezpieczający wszystkie możliwe drogi wejścia na obiekt (okna, drzwi, bramy, świetliki itp.). W zasięgu działania czujki ruchu nie powinny znajdować się przedmioty ruchome i zmieniające fizyczne aspekty otoczenia (wentylatory, grzejniki, kotły, kołyszące lampy itp.) a także elementy mogące powodować inne rodzaje zakłóceń (radiowe, elektromagnetyczne, wibracyjne, świetlne). Częstą przyczyną fałszywych alarmów mogą być owady lub zwierzęta.

Przy projektowaniu rozmieszczenia detektorów należy wziąć wszystkie powyższe czynniki. Sygnalizatory alarmowe nie powinny znajdować się bezpośrednio w sąsiedztwie centrali (wystąpienie fałszywego alarmu może utrudnić prawidłową obsługę systemu). Najlepsze miejsce umieszczenia sygnalizatora zapewnia słyszalność w całym użytkowanym obszarze. Miejsce jego zainstalowania nie może pozwalać na proste usunięcie sygnalizatora przez intruza. Sygnalizatory zewnętrzne powinny być dostosowane do pracy w trudnych warunkach atmosferycznych i umiejscowione tak, by część optyczna była widoczna z możliwie dużego obszaru peryferyjnego. Czujniki specjalistyczne (gazów, zalania, wibracyjne, stłuczenia) mają swoje specyficzne zalecenia w zakresie rozmieszczenia i montażu. Przed ich zastosowaniem należy zapoznać się zawsze z instrukcją obsługi i montażu. W razie wątpliwości lepiej skonsultować się z producentem zamiast instalować element w sposób intuicyjny. Pozwoli to zaoszczędzić problemów i niedomówień w fazie odbioru i eksploatacji.

System Sygnalizacji Włamania i Napadu SSWiN - etapy wykonania instalacji

Etapy wykonania instalacji:

• Ułożenie okablowania
• Instalacja urządzeń
• Konfiguracja systemu
• Rozruch testowy / Uruchomienie systemu.
• Szkolenie dla obsługi
• Odbiór systemu (przekazanie dokumentacji i systemu do eksploatacji)

Po zakończeniu prac instalacyjnych należy przeprowadzić próby systemu. Każdy element funkcjonalny powinien być sprawdzony. Należy wykonać także próby funkcjonalne polegające na sprawdzeniu działania funkcji i scenariuszy alarmowych. Nie należy zapominać o sprawdzeniu systemu zdalnego powiadamiania, jeśli taki jest zainstalowany. Centrala w chwili oddania do eksploatacji nie powinna zawierać żadnych błędów. Udane próby odbiorcze kończymy podpisaniem protokołu odbioru systemu. Na tym etapie zaleca się dokładnie przeszkolić użytkowników systemu. Pozwala to uniknąć błędów ludzkich przy dalszej eksploatacji, które są przyczyną większości fałszywych alarmów.

Panel dostępu, czujki na podczerwień oraz alarm SSWIN, Access panel, infrared sensors and IAS alarm.

System Sygnalizacji Włamania i Napadu SSWiN - przegląd i konserwacja systemu

W celu zapewnienia niezawodnej pracy i ciągłej gotowości zaleca się dokonywać okresowego przeglądu i konserwacji systemu. Czynności podejmowane podczas przeglądu mogą obejmować:
• Sprawdzenie poprawności pracy centrali w stanie rozbrojenia, dozoru, alarmu
•  Panel obsługi, ciągłość połączeń, uprawnienia użytkowników, czas systemowy, zasilanie, akumulatory.
• Test działania czujek, przycisków i innych elementów liniowych
•   Prawidłowe podłączenie i zamocowanie, kompletność, zabrudzenie elementu, zasięg działania, prawidłowość adresacji i konfiguracji.
• Test funkcji sygnalizacyjnych, powiadamiania, sterowań
• Test urządzeń współpracujących i peryferyjnych
• Sprawdzenie ciągłości linii dozorowych, tras kablowych, mocowań
• Sprawdzenie pamięci zdarzeń
• Sprawdzenie poprawności zasilania podstawowego i rezerwowego
• Test zabezpieczeń antysabotażowych
• Uruchomienie scenariusza alarmowego i kontrola jego przebiegu

Okresowa konserwacja jest okazją do wymiany między użytkownikiem a serwisantem informacji związanych z eksploatacją, niepożądanym działaniem systemu, planowaną modyfikacją, rozbudową lub zmianą konfiguracji systemu. Usunięcie drobnych usterek, zmiana konfiguracji i czyszczenie elementów wykonywane są zgodnie z diagnozą serwisanta i uwagami użytkowników.

System Sygnalizacji Włamania i Napadu SSWiN - podsumowanie

Systemy sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) składa się z elementów detekcyjnych, sygnalizacyjnych i wykonawczych (sterowniczych) a także z centrali będącej mózgiem całego systemu. Odpowiedni wybór systemu powinien być poprzedzony określeniem wymagań: funkcjonalnych, jakościowych, środowiskowych i cenowych. Wzięcie pod uwagę powyższych czynników oraz fachowa instalacja i szkolenie użytkowników pozwoli uniknąć fałszywych alarmów i usterek w toku użytkowania systemu. Serwis i konserwacja systemu zapewni nieprzerwaną ochronę obiektu, niezawodność przez długi czas i komfort użytkowników obiektu.

system sygnalizacji pozaru

Potrzebujesz pomocy?

Zadzwoń  62 767 24 90,  lub napisz  do nas na  kontakt@systemyflortech.pl

System Sygnalizacji Włamania i Napadu SSWiN - przegląd systemów

System Sygnalizacji Włamania i Napadu

System Sygnalizacji Włamania i Napadu

System Sygnalizacji Włamania i Napadu Satel Integra

Centrale INTEGRA czołowego polskiego producenta systemów alarmowych zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa (Grade 3) w obiektach komercyjnych i przemysłowych. Oprócz funkcji ochrony, system posiada rozbudowane możliwości konfiguracyjne i sterownicze (funkcje automatyki budynku, obsługa standardu KNX). Po zainstalowaniu odpowiedniego modułu Centrale INTEGRA mogą pełnić wybrane funkcje kontroli dostępu np. otwierania drzwi za pomocą kart zbliżeniowych.

Rozwiązanie cechuje się budową hybrydową i współpracuje z bezprzewodowymi urządzeniami z serii ABAX. Elementy bezprzewodowe wyposażone w mechanizmy oszczędzania energii zapewniają długą eksploatację na jednej baterii (nawet do 3 lat). Dwukierunkowa transmisja danych zapewnia niezawodność przekazywania sygnałów z czujników bezprzewodowych. System wyposażony jest w technologię wykrywania prób zagłuszenia.

Stopień zabezpieczenia: Grade III

System Sygnalizacji Włamania i Napadu Satel Integra

Oprogramowanie

Wraz z centralą klient otrzymuje bezpłatnie kilka aplikacji przydatnych przy konfiguracji i codziennej eksploatacji. Dzięki oprogramowaniu GUARDX można prowadzić zdalny nadzór, sterowanie i administrowanie systemem. Aplikacja umożliwia m.in. zarządzanie uprawnieniami użytkowników oraz bieżący podgląd stanu systemu (w formie graficznej). Możliwa jest weryfikacja alarmu dzięki funkcji podglądu obrazu z kamer IP. Użytkownik może pobrać także darmową aplikację mobilną Integra Control (Android i IOS). Opcjonalnie dostępna aplikacja INTEGRUM do administrowania wieloma systemami (sieć obiektów) i ich użytkownikami.

System Sygnalizacji Włamania i Napadu

System Sygnalizacji Włamania i Napadu DSC

System Sygnalizacji Włamania i Napadu

 

Uniwersalny, skalowalny system kanadyjskiego producenta DSC. Elastyczność rozwiązania daje możliwości łatwej rozbudowy i zmiany konfiguracji. System hybrydowy – działa zarówno w standardzie przewodowym, jak i bezprzewodowo. Posiada technologie zwiększające niezawodność, wydajność i bezpieczeństwo w tym wykorzystywane w zastosowaniach wojskowych technologie FHSS i TDMA. Odporność na zakłócenia i skanowanie. System w niewygórowanej cenie. Nadaje się do zastosowań komercyjnych i do ochrony mienia prywatnego znacznej wartości.

Odporność na zakłócania i skanowanie. Wbudowany dialer telefoniczny do zdalnego powiadamiania.

Aplikacja do wizualizacji oraz aplikacja mobilna. Szeroka gama czujek kompatybilnych, bezprzewodowych, modułów funkcyjnych, klawiatur dotykowych i tradycyjnych.

Stopień zabezpieczenia: Grade II

System Sygnalizacji Włamania i Napadu

System Sygnalizacji Włamania i Napadu United technologies

System Sygnalizacji Włamania i Napadu

System Sygnalizacji Włamania i Napadu United technologies

 

Rozwiązanie znanego amerykańskiego producenta będące efektem ewolucji systemów z rodziny Advisor.

Produkt do zastosowań komercyjnych w średnich i dużych obiektach. System hybrydowy – współpracuje z szeregiem dostępnych elementów bezprzewodowych.

Bezpłatna aplikacja mobilna na Android i iOS zapewnia funkcje kontroli statusu systemu i przeglądania historii zdarzeń. Płatna aplikacja do wizualizacji i integracji systemów bezpieczeństwa ATS 8600 umożliwiająca m.in. obsługę alarmów, zdalny podgląd wizyjny, tworzenie raportów, map graficznych, praw dostępu.

W ofercie producenta znajdziemy szereg elementów uzupełniających: czujników różnych zastosowań, modułów funkcyjnych, urządzeń bezprzewodowych.

Stopień zabezpieczenia: Grade III

.

system sygnalizacji pozaru

Potrzebujesz pomocy?

Zadzwoń  62 767 24 90,  lub napisz  do nas na  kontakt@systemyflortech.pl

Sprawdź również: SSWiN, CCTV, SSP, DSO, KD, PPOŻ