Systemy Flortech – bezpieczeństwo budynków

ppoż, gaśnice
system kontroli dostępu
siec strukturalna LAN
system sygnalizacji pożaru ( SAP, SSP)
system oddymiania
Flortech
Bezpieczeństwo budynków
system sygnalizacji włamania i napadu SSWiN
monitoring CCTV, telewizja przemysłowa
monitoring sygnałów pożarowych do straży pożarnej
Image is not available
System Sygnalizacji Pożaru

Podstawową funkcją SSP jest wykrywanie pożaru we wczesnym stadium jego rozwoju oraz sygnalizacja wykrytego zagrożenia. System sygnalizacji wykonuje także funkcje sterownicze i monitorujące. Wykonywane są one przez odpowiednie moduły funkcyjne. Działanie systemu sygnalizacji pożaru minimalizuje straty materialne i ludzkie spowodowane najpoważniejszym zagrożeniem jakim jest pożar.

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
System Oddymiania

System oddymiania grawitacyjnego jest najczęściej stosowany na klatkach schodowych, halach magazynowych, produkcyjnych i handlowych. Pozwala na odprowadzenie niebezpiecznych gazów i gorącego powietrza z budynku. Zmniejsza straty w ludziach i mieniu, pozwala na sprawniejszą ewakuację i akcję gaśniczą. System oddymiana poprzez centralę oddymiania steruje klapami oddymiającymi.

Image is not available
Image is not available
Image is not available

Podstawową funkcją systemu monitoringu CCTV jest wizyjna obserwacja, wykrywanie i identyfikacja niepożądanych zdarzeń i osób. Nowoczesne funkcje systemu umożliwiają detekcję ruchu zaawansowaną analitykę obrazu (np. rozpoznawanie tablic rejestracyjnych), automatyczne powiadamianie oraz zdalną transmisję obrazu (poprzez przeglądarkę internetową lub smartfon).

Monitoring CCTV
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Systemy Alarmowe

Bardzo popularny typ systemu zabezpieczający przed włamaniem i napadem, oprócz funkcji alarmowej może spełniać funkcje sterownicze i podstawowe funkcje zarządzania budynkiem. Stanowi podstawowy element systemu bezpieczeństwa obiektu

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
System Kontroli Dostępu (KD)

System ten umożliwia identyfikację i uzyskanie dostępu do danego obszaru przez określone osoby. Jednocześnie uniemożliwia przejście osobom niepowołanym. Dostęp zostaje udzielony na podstawie klucza, który może przybrać formę breloka, karty magnetycznej, cechy biometrycznej (odcisk palca, siatkówka oka) lub wpisywanego na klawiaturze kodu numerycznego.

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Sieć Strukturalna LAN

system uniwersalnego okablowania telekomunikacyjnego przewidziany jest do bardzo szerokiej gamy zastosowań. Można dzięki niemu tworzyć sieci komputerowe, do których można dołączać różne urządzenia działające w sieci (drukarki, kopiarki, skanery, telefony, faxy, kamery itp). System okablowania strukturalnego to produkt złożony z wielu komponentów (kabli, elementów połączeniowych, elementów dopasowujących, i innych) spełniających wymagania określonych norm, służących do budowy pasywnej infrastruktury kablowej niezależnej od specyficznych zastosowań.

Image is not available
Image is not available
Sprzęt ppoż (gaśnice, koce itp.),
Oznakowanie obiektów

Updated daily with our latest pieces, our New In edit is where you will find exactly what you want to wear right now. Choose trend-led denim and dresses from our collection.

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
PPOŻ
SSP
PlayPause
Flortech
SSP
Oddymianie
CCTV
SSWiN
KD
Sieć LAN
PPOŻ
Slider