System Gaszenia Gazem

Zestaw butli z gazem do systemu gaszenia pożaru, Set of gas cylinders for fire suppression system.

System Gaszenia Gazem

Czym jest system gaszenia gazem?

System gaszenia gazem to specyficzny rodzaj systemu przeciwpożarowego, który używa gazów zamiast tradycyjnej wody do tłumienia ognia. W miejscach, gdzie zastosowanie wody miałoby negatywny wpływ na sprzęt czy przechowywane przedmioty, takich jak serwerownie, centra przetwarzania danych, magazyny dokumentów, instytucje kulturowe lub składy z wartościowymi rzeczami, systemy gaszenia gazem są szczególnie zalecane.

Istnieje wiele gazów używanych w systemach gaszenia, w tym FM-200, NOVEC 1230, CO₂ i Inergen. Wybór konkretnego gazu zależy od zastosowania i wymagań środowiskowych. Gazy działają przez wypieranie tlenu, powodując, że ogień nie może się utrzymać, przez chłodzenie lub przez przerwanie reakcji chemicznej, która pozwala płomieniom się utrzymywać.

Mimo że sporo gazów w małych stężeniach jest uznawanych za nieszkodliwe dla ludzi, pewne gazy, jak na przykład CO₂, w większych ilościach mogą stanowić zagrożenie. Dlatego kluczowe jest, by miejsca chronione przez systemy gaszenia gazem posiadały wyraźne oznakowania oraz alarmy, umożliwiające szybką ewakuację ludzi w momencie ich uruchomienia.

Systemy gaszenia gazem nie zostawiają pozostałości i nie niszczą urządzeń elektronicznych, w odróżnieniu od metod bazujących na wodzie. Efektywnie zwalczają one pożary klasy A, B oraz C. Chociaż mogą być kosztowniejsze zarówno w zakupie, jak i w utrzymaniu w stosunku do tradycyjnych systemów wodnych, to wymagają one staranności podczas montażu i użytkowania, a także przestrzegania specyficznych norm i zasad bezpieczeństwa.

Gdzie stosuje się system gaszenia gazem?

Systemy gaszenia gazem są stosowane w miejscach, gdzie tradycyjne metody gaszenia, takie jak woda, mogą być nieodpowiednie lub potencjalnie szkodliwe dla sprzętu, materiałów lub struktury budynku. Gaszenie gazem stosuje się, m.in w obiektach:
• Centra danych i serwerownie: Woda może zniszczyć sprzęt elektroniczny, dlatego gazy są preferowanym rozwiązaniem w miejscach, gdzie przechowywane są cenne dane.
• Archiwa i biblioteki: Dokumenty, książki i inne materiały papierowe mogą zostać trwale zniszczone przez wodę. Systemy gaszenia gazem chronią te cenne zasoby bez ich uszkodzenia.
• Muzea i galerie sztuki: Wartościowe dzieła sztuki i artefakty mogą zostać zniszczone przez wodę, dlatego systemy gaszenia gazem są często stosowane w muzeach.
• Pomieszczenia z wyposażeniem medycznym: Wyspecjalizowany sprzęt medyczny, który jest wrażliwy na wilgoć, może być chroniony przy użyciu systemów gaszenia gazem.
• Pomieszczenia z substancjami chemicznymi lub niebezpiecznymi: W niektórych przypadkach woda może reagować z obecnymi chemikaliami, powodując większe zagrożenie. W takich sytuacjach gazy są bezpieczniejszą alternatywą. Istnieją jednak pewne wyjątki, które nie mogą być właściwie ugaszane za pomocą gazu. Są to np. substancje, wydzielające tlen lub wodór, zawierane w bateriach, czy akumulatorach.
• Transformatorowe stacje elektroenergetyczne i pomieszczenia z bateriami: Te miejsca często zawierają sprzęt, który jest wrażliwy na wodę.
• Pomieszczenia telekomunikacyjne: Podobnie jak w centrach danych, woda może zniszczyć sprzęt telekomunikacyjny.
• Laboratoria naukowe: Drogi sprzęt laboratoryjny i materiały badawcze mogą być narażone na uszkodzenia przez wodę.
• Pomieszczenia z cennymi przedmiotami: Sklepy jubilerskie, banki z sejfami czy miejsca przechowywania metali szlachetnych często korzystają z systemów gaszenia gazem ze względu na wartość przechowywanych przedmiotów.
• Pokłady statków i podwodne pomieszczenia: W tych miejscach tradycyjne metody gaszenia mogą być trudne do zastosowania.
Warto dodać, że podczas wyboru systemu gaszenia gazem ważne jest uwzględnienie rodzaju gazu, jego wpływu na środowisko oraz potencjalne skutki dla ludzi w pomieszczeniu.

Jakie cechy powinien mieć system gaszenia gazem, aby być skuteczny?

System gaszenia gazem to zaawansowane rozwiązanie w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej, które tłumi ogień poprzez zastosowanie specjalnych gazów zamiast tradycyjnych środków, jak woda czy piana. Odpowiednio wyselekcjonowany gaz powinien harmonizować nie tylko z palącym się materiałem, ale też z warunkami, w których jest używany. Na przykład, w miejscach takich jak serwerownie czy centra przetwarzania danych, kluczowe jest, aby gaz był nieprzewodzący dla prądu i nie szkodził urządzeniom elektronicznym.

Bezpieczeństwo ludzi jest priorytetem, więc gaz używany do gaszenia musi być nieszkodliwy dla ludzi w stężeniach stosowanych podczas gaszenia, nie powodując toksycznych efektów czy ryzyka uduszenia. Kluczowe jest również szybkie działanie systemu, gdyż ogień może rozprzestrzeniać się bardzo szybko. Aby skutecznie chronić mienie i ludzi, system musi reagować niemal natychmiast po wykryciu ognia.

Skuteczność gaszenia zależy od równomiernego rozproszenia gazu w chronionym obszarze. Jeśli pewne obszary nie otrzymają odpowiedniej ilości gazu, ogień może tam nadal trwać. Jednym z kluczowych zalet systemów gaszenia gazem jest brak pozostawiania niekorzystnych pozostałości po ich działaniu. Dzięki temu są one doskonałym wyborem w obszarach, gdzie ważne jest zapobieganie zanieczyszczeniom, takich jak laboratoria czy centra danych..

Zaawansowane czujniki dymu i ciepła są niezbędne do szybkiego wykrywania pożaru. Im wcześniej zostanie wykryty ogień, tym szybciej można go ugasić, minimalizując szkody. Integrowane systemy ostrzegawcze, takie jak syreny i lampy ostrzegawcze, są niezbędne, aby ludzie w budynku byli świadomi zagrożenia i mogli się ewakuować.
Regularne sprawdzanie i testowanie systemów gaszenia gazem gwarantuje ich niezawodność w kluczowych momentach. Ważne jest też, by gazy używane w systemach były przyjazne dla środowiska, nie niszcząc ozonosfery i nie przyczyniając się do globalnego ocieplenia. Dodatkowo, systemy muszą być inteligentne i zdolne do rozróżniania rzeczywistych zagrożeń od fałszywych alarmów.

Zapewnienie skuteczności systemu gaszenia gazem wymaga współpracy projektantów, inżynierów i właścicieli obiektów, biorąc pod uwagę specyfikę każdego miejsca i potencjalne zagrożenia.

Kto może zaprojektować i wykonać system gaszenia gazem?

Projektowanie i wykonanie systemu gaszenia gazem to zadanie specjalistyczne, które wymaga odpowiednich kwalifikacji, doświadczenia i wiedzy technicznej. W wielu krajach istnieją konkretne normy i przepisy określające wymagania i standardy dla firm i jednostek zajmujących się tym zagadnieniem. Oto, kto może podjąć się tego zadania:
• Specjaliści ds. ochrony przeciwpożarowej: Ludzie z odpowiednim wykształceniem i doświadczeniem w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej i systemów gaszenia gazem.
• Firmy specjalistyczne: Istnieją firmy specjalizujące się w projektowaniu, instalacji i konserwacji systemów gaszenia gazem. Często posiadają one odpowiednie certyfikaty oraz licencje uprawniające do wykonywania takich prac.
• Inżynierowie i technicy: Osoby z wykształceniem technicznym, które przeszły odpowiednie szkolenia i posiadają certyfikaty w zakresie projektowania i instalacji systemów gaszenia gazem.
• Certyfikowane organizacje: W wielu krajach istnieją organizacje branżowe lub certyfikujące, które potwierdzają kwalifikacje firm i jednostek indywidualnych w zakresie systemów gaszenia gazem. Korzystanie z usług firm lub specjalistów posiadających takie certyfikaty gwarantuje, że prace zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i standardami.
Jeśli planujesz zainstalować system gaszenia gazem, zaleca się skonsultować się z ekspertem w tej dziedzinie i dokładnie zbadać kwalifikacje oraz referencje firmy lub osoby, której planujesz powierzyć to zadanie. Dodatkowo, warto sprawdzić, czy firma lub ekspert posiada odpowiednie ubezpieczenie OC, które zabezpieczy przed ewentualnymi stratami związanymi z pomyłkami w trakcie projektowania lub montażu systemu

Jakie są wady i zalety systemu gaszenia gazem?

Systemy gaszenia gazem mają zarówno zalety, jak i wady. W zależności od specyfiki obiektu i wymagań bezpieczeństwa, mogą one być bardziej lub mniej odpowiednie.

ZALETY

WADY

·        Nie uszkadza sprzętu: W przeciwieństwie do wody, gazy nie powodują uszkodzenia sprzętu elektronicznego, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla serwerowni, centrów danych czy innych pomieszczeń z cennym sprzętem.

·        Nie pozostawia resztek: Po użyciu gazu nie ma konieczności sprzątania ani usuwania resztek, co przyspiesza powrót do normalnej działalności.

·        Szybkie działanie: Gazy mają zdolność szybkiego i skutecznego tłumienia ognia, co może chronić mienie przed większymi szkodami.

·        Bezpieczeństwo dla ludzi: Wiele gazów stosowanych w tych systemach jest nieszkodliwych dla ludzi w stężeniach używanych do gaszenia pożaru.

·        Przyjazność dla środowiska: Nowoczesne gazy do gaszenia, takie jak FM-200 czy Novec 1230, są zaprojektowane tak, aby były przyjazne dla ozonosfery i miały niski potencjał globalnego ocieplenia.

·        Minimalna dewastacja: Gazy nie powodują fizycznego uszkodzenia struktury budynku ani wyposażenia, co jest często przypadkiem przy używaniu wody.

·        Brak przewodzenia prądu: Gazy nie przewodzą elektryczności, dzięki czemu można je bezpiecznie używać w miejscach z elektroniką.

·        Zachowanie ciągłości działalności: Dzięki brakowi konieczności sprzątania po gaszeniu, działalność może być szybko wznowiona, minimalizując przestoje.

·        Możliwość zastosowania w trudno dostępnych miejscach: Gazy mogą dotrzeć do trudno dostępnych miejsc, gdzie tradycyjne środki gaśnicze mogą być nieskuteczne.

·        Automatyzacja: Systemy gaszenia gazem mogą być całkowicie zautomatyzowane, co umożliwia szybką i skuteczną reakcję na pożar bez interwencji człowieka.

·        Koszt: Systemy gaszenia gazem mogą być droższe w zakupie, instalacji i konserwacji w porównaniu z tradycyjnymi systemami na bazie wody.

·        Potencjalne ryzyko dla ludzi: Chociaż wiele gazów jest bezpiecznych w stężeniach gaszących, niektóre mogą stwarzać ryzyko uduszenia, jeśli nie są prawidłowo stosowane lub jeśli ewakuacja pomieszczenia jest opóźniona.

·        Ograniczone zastosowanie: Nie wszystkie gazy są odpowiednie do każdego typu pożaru. Odpowiedni gaz musi być dobrany w zależności od charakterystyki ognia i materiałów palnych w danym obszarze.

·        Wymagania dotyczące szczelności pomieszczenia: Aby system gaszenia gazem był skuteczny, pomieszczenie musi być odpowiednio szczelne, co może wymagać dodatkowych modyfikacji konstrukcyjnych.

·        Konieczność regularnej kontroli i konserwacji: Tak jak wszystkie systemy bezpieczeństwa, systemy gaszenia gazem wymagają regularnej kontroli i konserwacji, co może generować dodatkowe koszty.

·        Pojemność magazynowania: Wielkie butle z gazem wymagają dodatkowej przestrzeni magazynowej, co może być problematyczne w niektórych lokalizacjach.

·        Potrzeba regularnego sprawdzania poziomu gazu: By upewnić się, że system jest zawsze gotowy do działania, poziom gazu musi być regularnie monitorowany.

·        Ograniczenia w stosunku do pewnych rodzajów pożarów: Nie wszystkie gazy są skuteczne przeciwko wszystkim rodzajom pożarów.

·        Koszty wymiany gazu: Po aktywacji systemu gazowego, koszt wymiany gazu może być znaczący.

·        Ryzyko uszkodzenia: Jeśli butle z gazem zostaną uszkodzone lub nieprawidłowo zamontowane, może to prowadzić do wycieku gazu lub innych potencjalnych zagrożeń.

Podsumowanie

Systemy gaszenia gazem to nowoczesne rozwiązania w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej, stosujące wybrane gazy zamiast konwencjonalnych metod tłumienia, takich jak woda lub piana. Te systemy okazują się niezastąpione w obszarach, gdzie tradycyjne metody mogłyby uszkodzić cenne wyposażenie lub przedmioty. Ich główną przewagą jest brak pozostawiania niepożądanych resztek oraz kompatybilność z wrażliwą elektroniką. Istotne jest, by były one odpowiednio zaprojektowane, montowane przez doświadczonych fachowców i regularnie kontrolowane, gwarantując ich działanie w momencie zagrożenia. Chociaż wiele używanych gazów jest bezpiecznych w małych stężeniach, niektóre, takie jak CO₂, w większych ilościach mogą stanowić zagrożenie. Z tego powodu kluczowe jest wyposażenie obszarów chronionych w odpowiednie systemy alarmowe i oznaczenia.

Sprawdź również: SSWiN, CCTV, SSP, DSO, KD, PPOŻ